La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

En la societat del coneixement, és cada vegada més rellevant la formació d'investigadors a partir de la direcció de tesis com a porta d'entrada a la cultura de la recerca i com a aculturació dins la comunitat científica.

Crèdits: 3 ECTS

Inici: 19 febrer 2020

Títol: Programa per a la Formació en Habilitats Socials per Directors de Tesis

Idioma: anglès

Els mandats de la Unió Europea (EEES) donen una idea clara de cap a on ha d'anar la formació de doctors i com s'ha de fer (Irish Universities Association, 2008; Vitae, 2010; LERU 2010). Al Regne Unit, l'informe Roberts incideix en la formació de doctorands en competències transversals, des de tècniques i habilitats de formació fins al treball en equip, amb l'objectiu que esdevingui una formació en competències transferibles a la professionalització, i, per descomptat, al mercat laboral (Hernández i Díaz, 2010). Això no només inclou competències intel·lectuals i tècniques, sinó que també abraça altres competències, com les competències socials, el lideratge i la gestió.

Els doctorands que abandonen la recerca (per exemple, un 13% respecte del nombre de matriculats en el curs 2007-2008 i els que van presentar la tesi quatre anys després, segons dades de l'INE) ho fan per diversos motius concurrents, com la competència acadèmica, factors psicosocials o la cultura institucional. El factor més rellevant de tots és la supervisió de la tesi (Armstrong, 2004; Difabio, 2011).

Cada director de tesi -com a líder del projecte de recerca del doctorand- assumeix un estil de direcció (Fernández i Wainerman, 2015) segons els objectius que es tracen. Tanmateix, no podem oblidar la relació que s'estableix entre director i doctorand, que reforça l'orientació personal tant en el vessant acadèmic com en el vessant no acadèmic. Com comenta Wainerman (2011), les competències necessàries per a un projecte de recerca només s'adquireixen mitjançant la implicació en un projecte guiat per un "mestre".

Actualment s'entén la direcció de tesi com una pràctica educativa que pertany a la pedagogia de la recerca i a la pedagogia de l'educació doctoral (Fernández i Wainerman, 2015; p. 161), la qual cosa atorga al director un paper actiu.

Amb referència als aspectes acadèmics, el director de tesi esdevé un model i un facilitador de l'aprenentatge (De la Cruz Flores et al., 2010; Difabio, 2011; Fernández i Wainerman, 2015) que:

 1. promou la reflexió;
 2. ajuda a gestionar el coneixement;
 3. clarifica expectatives i limitacions;
 4. acompanya cap al desenvolupament (objectius clars, informació actualitzada, revisió del treball escrit, retroacció immediata);
 5. planifica reunions i motiva el doctorand a publicar;
 6. dóna suport pràctic com a orientador (recursos, polítiques institucionals, connexió amb altres professionals);
 7. ajusta el nivell de dificultat segons els doctorands;
 8. manté una relació professional realista i constructiva amb el doctorand.

Per al doctorand, el procés d'elaboració de la tesi és un camí de construcció de la identitat com a investigador, on es presenten moments frustrants, de solitud, d'incertesa, de dubtes i d'ambivalència. Per aquest motiu, es fa necessari el suport del director, perquè generi les condicions socials i emocionals necessàries per a poder tirar endavant el projecte.

Vist això, i tenint en compte:

 1. les funcions d'un director de tesi, tal com s'ha comentat;
 2. el fet que investigar i dirigir una tesi involucra competències diferents (De la Cruz et al, 2010; Halse, 2011; citat a Fernández i Weinerman, 2015);
 3. que el rol del director no és només el de supervisar i guiar el procés, sinó també d'estimular, empatitzar i donar retroacció per facilitar l'aprenentatge (Manathunga, 2007);
 4. que la relació amb el director és un dels factors que més influeix en la probabilitat d'acabar una tesi doctoral (Fernández i Weinerman, 2015); i
 5. el nombre d'abandonaments,

la qualitat en la direcció de la tesi esdevé un factor clau.

D'aquí neix la proposta i l'objectiu d'aquesta formació en soft skills per als directors de tesi.

Quan parlem d'habilitats personals i professionals fem la distinció entre hard skills i soft skills. Les hard skills són les habilitats apreses a través de l'entrenament i l'ensenyament o bé laboralment, que ens permeten dur a terme una tasca determinada. Les soft skills, en canvi, són les habilitats interpersonals relacionades amb la intel·ligència emocional, que inclouen, per exemple, l'autolideratge, l'autoregulació, l'autenticitat, la capacitat de reflexió, la proactivitat, la motivació, l'empatia, la gestió del temps o resolució de problemes.

Els Cursos de Recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de Grau. Si esteu fent un doctorat a qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 
 

Objectius

L'objectiu general d'aquesta formació és:

 • Dotar el director de tesi d'eines i recursos per a assolir les competències pròpies d'una direcció més eficaç i eficient.

Competències

Les competències que el participant hauria d'assolir són les següents:

 • Liderar el doctorand al llarg del procés d'elaboració de la tesi doctoral.
 • Facilitar l'organització, la planificació i la supervisió al doctorand.
 • Motivar el doctorand al llarg del temps de treball i supervisió.
 • Adoptar actituds i comportaments que facilitin la comunicació entre el director i el doctorand.
 • Desenvolupar el pensament crític del doctorand.
 • Acompanyar el doctorand en el seu procés d'aculturació i de creixement com a científic independent.
 • Establir i gestionar la relació de treball amb el doctorand.
 • Gestionar els possibles conflictes.
 • Donar retroacció constructiva (suggerir àrees de millora i reforçar aspectes positius).
 • Orientar de cara a obtenir resultats.

Metodologia

Aquesta formació en línia es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya.

En tot moment es donarà una atenció personalitzada i una dedicació individualitzada del procés (per això es treballa amb un grup reduït). 

En els mòduls corresponents a gestió de creences i gestió emocional, seria voluntari fer una sessió per Skype per acompanyar l'evolució de la formació i donar retroacció.

Continguts

Mòdul 1. Introducció general.

 1. Soft skills i intel·ligència emocional.
 2. Motivació per al canvi. La zona de confort com a director.
 3. Presa de consciència.
 4. Cercle d'influència.
 5. Escala de compromís.
 6. Estats de canvi.


Mòdul 2. Lideratge com a model per al doctorand.

 1. Què és un líder? Autolideratge.
 2. Roda de les competències com a director.
 3. Els meus valors professionals.
 4. Autosabotatge davant una tesi.
 5. L'heroi o l'heroïna d'una tesi.
 6. DAFO del projecte del doctorand.
 7. Pla d'acció general i en funció de cada DAFO.


Mòdul 3. Gestió de creences del doctorand i el seu treball.

 1. El mapa.
 2. El paper de les nostres creences en un procés de supervisió de tesis doctorals.
 3. Creences que limiten i creences que esperonen el treball i el doctorand.
 4. Distorsions cognitives i creences irracionals.
 5. Desmuntant creences limitants.


Mòdul 4. Gestió emocional de les situacions que poden sorgir en relació amb el doctorand.

 1. Emocions i el seu funcionament.
 2. La intenció positiva de cara als treballs i les situacions.
 3. Recursos de gestió emocional per avançar en el procés de supervisió.


Mòdul 5. Gestió de l'estrès en diversos projectes de tesi i per donar suport al doctorand.

 1. Ansietat i estrès.
 2. Fonts d'estrès en el treball de tesi i el doctorand.
 3. El semàfor personal.
 4. Estratègies d'afrontament en el procés de cada treball.
 5. Mindfulness o consciència plena i altres tècniques d'afrontament.


Mòdul 6. Gestió dels doctorands: habilitats interpersonals i comunicació.

 1. L'escolta activa.
 2. Com preguntar?
 3. Assertivitat.
 4. El què, no; el com! Tècniques.
 5. La retroacció constructiva i motivadora en el procés d'elaboració de la tesi.


Mòdul 7. Gestió de l'aprenentatge: gestió del temps i planificació.

 1. Gestió del temps aplicada als treballs de tesi.

  1.1. Com gestionem els diferents temps de cada treball?
  1.2. Piràmide de la rellevància.
  1.3. Lladres de temps enfocats al procés de revisió.
  1.4. Tècniques.

 2. Planificació adreçada a les tesis.

  2.1. Preguntes poderoses per enfocar els doctorands.
  2.2. Construcció d'objectius en l'elaboració de la tesi.
  2.3. Pla d'acció en funció dels objectius.

Professorat

Maite Duran

Procés de matrícula


Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 350,00 €

Pròxima matrícula: novembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació