Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

Tutors i Tutores

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE