Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

Direcció de l'Escola de Doctorat

Dr. David Masip Rodó

Doctor en Computer Science per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Direcció del programa

Dr. Rubén Nieto Luna

Doctor en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat de Barcelona (UB).

Comissió acadèmica

Equip de directors/es de tesi

Tutoria

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE