La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Aquesta formació està emmarcada en el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, en el qual la universitat ofereix cursos per a reforçar competències transversals d'interès empresarial. Aquesta formació es computarà per a qualsevol estudiant de doctorat que estigui matriculat a un programa de doctorat d'una universitat pública o privada.

Recordeu que aquesta oferta pot ser compatible amb els ajuts per a activitats formatives inclosos en alguns programes de formació d'investigadors (beques FI, Programa de doctorat industrial, etc.).

Aquest curs és una introducció general a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i a la seva explotació per part dels estudiants de doctorat. El concepte de drets de propietat intel·lectual s'entén aquí en el seu sentit més ampli, incloent-hi drets d'autor, patents i models d'utilitat, marques, drets de disseny, així com els secrets comercials.

Gran part, si no tota la producció dels estudiants de doctorat, està coberta o pot estar coberta per drets de propietat intel·lectual i és important per a aquests estudiants i investigadors entendre que tipus de protecció legal tenen al seu abast, la forma en què s'obté, quins drets es concedeixen, les seves limitacions i els canals d'explotació disponibles, en particular per promoure la innovació a través de l'explotació dels resultats de la recerca. Es cobriran les eines de protecció tradicional propietàries i els models de llicència de codi obert (inclòs l'accés obert).

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Introducció a les Patents i a la Propietat Intelectual

Idioma: anglès

Objectius

Els objectius principals d'aquest programa són:

 • Entendre la figura dels drets d'autor com a sistema de protecció de les creacions intel·lectuals originals en general (creacions literàries, artístiques i científiques i resultats de l'R+D+I) i del programari en particular.
 • Entendre fins a quin punt els resultats de l'R+D+I es poden protegir mitjançant les figures legals de la propietat industrial, les patents i els models d'utilitat, en concret, i les marques, d'una manera més tangencial.
 • Saber analitzar les llicències de resultats i conèixer les normes jurídiques principals (lleis, reglaments, etc.) aplicables a les llicències, sobretot a les llicències de programari.
 • Conèixer els usos, les restriccions i les prohibicions habituals en una llicència de transferència i explotació propietària.
 • Conèixer les llicències de programari i continguts lliures més utilitzades i entendre'n les particularitats (GPL, Creative Commons, etc.). Saber reflexionar sobre el copyleft (i defensar-lo, si cal) com a sistema de desenvolupament, protecció i distribució de resultats i incentiu a la innovació.
 • Desenvolupar eines d'anàlisi i d'orientació per a casos en la vida professional.

Competències

 • Conèixer de manera general el marc legal de la protecció jurídica i l'explotació de resultats de l'R+D.
 • Saber identificar els resultats de l'R+D+I que són susceptibles de protecció jurídica i distingir entre resultats intel·lectuals i resultats industrials.
 • Saber com protegir els resultats de l'R+D+I mitjançant la figura de la propietat intel·lectual (drets d'autor o copyright) i les figures de la propietat industrial (patents, models, dissenys, marques), i conèixer-ne l'abast i les limitacions.
 • Reconèixer els propis drets com a autor, així com els drets d'altres parts implicades en l'R+D+I: la universitat, l'empresa i altres col·laboradors.
 • Saber gestionar els aspectes legals més rellevants en el si d'un projecte d'R+D+I.
 • Saber delinear i negociar els elements més importants del contracte de transferència o llicència d'explotació de resultats de l'R+D.
 • Decidir entre una explotació a través de llicències obertes o open access o un model més propietari.

Metodologia

El temari del curs es compon de materials en format audiovisual. L'alumne ha de mirar els vídeos de les classes magistrals i resoldre els supòsits pràctics corresponents.

Disposarà d'una aula virtual, on un consultor expert en emprenedoria l'orientarà en el seu procés d'aprenentatge. Després de cada capítol, s'anima l'alumne a preguntar dubtes i debatre amb els companys de l'aula els temes que s'han tractat en els materials.

L'alumne ha de dur a terme unes activitats d'avaluació continuada sobre un producte que s'ha de protegir (pot ser un producte en què estigui interessat l'estudiant o un producte fictici, si no hi ha cap necessitat real). També ha d'intervenir en debats dirigits pel consultor o en què el mateix consultor participa.

El curs s'imparteix en anglès.

 

Coneixements previs

No calen coneixements previs, més enllà del nivell d'anglès mínim per a poder seguir les classes magistrals i relacionar-se amb els altres alumnes.

 

Continguts

 • Identificació de resultats intel·lectuals i industrials.
 • Presentació general del marc jurídic de la propietat intel·lectual: els drets d'autor.
 • Presentació general del marc jurídic de les figures de propietat industrial: patents, models, dissenys i marques.
 • Conceptes de coautoria i cotitularitat i de titularitat universitària i empresarial.
 • L'accés obert o open access: avantatges i obligacions.
 • La transferència de la tecnologia: llicències d'explotació propietàries i llicències lliures.
 • Gestió dels drets de propietat intel·lectual en el si d'un projecte d'R+D+I.

Professorat

Malcolm Bain

Procés de matrícula


Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 233,00 €

Pròxima matrícula: novembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació