Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

Direcció de l'Escola de Doctorat

Dr. David Masip Rodó

David Masip és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i director del programa de doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement. També és membre del grup de recerca Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global (IDENTICAT). La seva recerca se centra en els usos lingüístics i la seva significació en els processos de construcció d'identitats, i les seves implicacions per a l'accés a recursos simbòlics i econòmics. Ha fet estudis sobre l'ús del català entre els joves, entre immigrats i en el món econòmic, i també sobre temes de multilingüisme i gènere. Actualment també és vicepresident de la xarxa europea COST sobre nous parlants en l'Europa multilingüe i director d'un projecte de recerca sobre nous parlants, això és, sobre les persones que utilitzen habitualment llengües de les quals no són parlants natius.

Direcció del Programa

Dr. Joan Pujolar Cos

Comissió Acadèmica

Tutors i Tutores

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE