La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

El curs Entrepreneurship of Researchers ofereix coneixements, habilitats i recursos per a investigadors que vulguin posicionar els avenços de la seva recerca dins del món empresarial i productiu. El curs se centra en la creació d'un pla d'empresa per a una empresa fonamentada en R+D+I.

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Emprenedoria per Investigadors

Idioma: anglès

Aquesta formació està emmarcada en el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, en el qual la universitat ofereix cursos per a reforçar competències transversals d'interès empresarial. Aquesta formació es computarà per a qualsevol estudiant de doctorat que estigui matriculat a un programa de doctorat d'una universitat pública o privada.

Recordeu que aquesta oferta pot ser compativel am els ajuts per a activitats formatives inclosos en alguns programes de formació d'investigadors (beques FI, Programa de doctorat industrial, etc.).

Objectius

Al final del curs, l'estudiant hauria d'haver assolit els objectius següents:

 • Desenvolupar i escriure un pla d'empresa breu.
 • Organitzar i redactar un pla de recaptació de fons.
 • Fer presentacions efectives.

Competències

Competències bàsiques:

 • Els estudiants seran capaços de desenvolupar habilitats per a resoldre problemes i formar-se de manera autònoma.


Competències específiques:

 • Conèixer en detall els processos de transferència de tecnologia.
 • Saber identificar quins productes resultants de la recerca poden ser objecte de transferència.
 • Saber desenvolupar un pla d'empresa (business plan).
 • Saber treballar en equips multidisciplinaris.

Metodologia

El temari del curs es compon de materials en format audiovisual. L'alumne ha de mirar els vídeos de les classes magistrals i resoldre els supòsits pràctics corresponents.

Disposarà d'una aula virtual, on un consultor expert en emprenedoria l'orientarà en el seu procés d'aprenentatge. Després de cada capítol, s'anima l'alumne a preguntar dubtes i debatre amb els companys de l'aula els temes que s'han tractat en els materials.

El curs té una part pràctica, que consisteix en la redacció d'un pla d'empresa d'acord amb les indicacions concretes del professor. La nota de l'assignatura s'obté de l'avaluació d'aquest exercici, que contindrà el pla d'empresa, un exemple de llenç (canvas model) i una presentació (elevator pitch) en un context simulat de transferència de tecnologia.

El curs s'imparteix en anglès.
 

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs per a realitzar el curs, més enllà d'un nivell d'anglès adient per a redactar textos de longitud mitjana i elaborar presentacions orals en PowerPoint o equivalent.

Continguts

El curs està dividit en quatre mòduls, amb activitats específiques. Tant els materials com els continguts s'imparteixen en llengua anglesa. L'índex de continguts és aquest:

1. Introducció a la iniciativa empresarial.

 • Iniciativa empresarial: presentació.
 • Presentació i introducció.
 • Iniciativa empresarial: conceptes I.
 • Iniciativa empresarial: conceptes II.

2. Finançament públic dels projectes de recerca.

 • Iniciativa empresarial: procés creatiu.
 • Iniciativa empresarial: l'emprenedor.
 • Iniciativa empresarial: idea + equip + finançament.

3. Trobar un model de negoci.

 • Iniciativa empresarial: el model de negoci.
 • Iniciativa empresarial: el mètode lean startup.

4. Pla d'empresa.

 • Iniciativa empresarial: el pla d'empresa.
 • Iniciativa empresarial: finançament.

Professorat

Juanjo Villanueva Pipaón

Procés de matrícula


Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 233,00 €

Pròxima matrícula: novembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació