Quan s'entra en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de les activitats formatives següents: cursos metodològics, seminaris i activitats complementàries orientades a la formació en recerca. Quan les activitats formatives s'inclouen en l'itinerari formatiu personal, l'estudiant ha de cursar-les i superar-les.

Tipus d'activitat formativa Durada Modalitat d'ensenyament-aprenentatge Distribució temporal Obligatorietat
Cursos Semestral Virtual Durant el període de recerca Recomanables
Complements de formació Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Optatius
Seminaris formatius Dos mesos Virtual Durant el període de recerca Altament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Semestral Virtual Durant el període de recerca Optatius
Activitat complementària 10 hores Virtual Durant el període de recerca Optatius
Cursos
Cursos Durada
Disseny de projectes de recerca en ciències socials 25 h
Metodologies quantitatives avançades en la recerca sobre societat de la informació 25 h
Metodologies qualitatives avançades en la recerca sobre societat de la informació 25 h
Seminaris formatius
Seminaris formatius Durada
Interdisciplinary analysis of the network society 25 h
Research seminars (obligatòria) 25 h
Activitats complementàries
Activitats complementàries Durada
Academic writing 100 h
Effective oral presentations 50 h
Entrepreneurship 50 h
Patents and copyright protection 50 h
Mobilitat 600 h
Elaboració d'un working paper o un article científic (obligatòria) 75 h
Responsible Research & Innovation (RRI) for researchers 75 h
Search for academic information 5 h
Bibliographic reference management 6 h
Where to publish: How to identify leading journals? 6 h
Open Access 6 h

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE