L'objectiu del programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) consisteix a desenvolupar i canalitzar la recerca sobre els àmbits de l'administració i la direcció d'empreses, i també sobre tots els relacionats amb l'àmbit de l'economia en general, amb especial atenció a la gestió empresarial, el mercat laboral i el sector turístic.

Data: 18 setembre 2019

Títol: Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Idioma: català, castellà, anglès

El Programa de Doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés: desembre 2019

Inici de docència: setembre 2020


Sessió informativa:
octubre 2019


Sessió informativa presencial:
16 d'octubre, 18.00 h.
Inscriu-teSessió informativa en streaming:
16 d'octubre, 18.00 h.
Inscriu-te

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE