Sol·licitar l'accés

El doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses és un programa interuniversitari format a partir de la col·laboració entre quatre universitats: la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Cartagena i la Universitat Oberta de Catalunya.

La universitat coordinadora del programa, la Politècnica de Catalunya, centralitza el procés d'admissió. Els candidats i candidates que vulgueu sol·licitar l'admissió heu de seguir els passos següents:

 

  1. Accedir a la pàgina web oficial del programa: https://management-phd.eu.

  2. Visitar l'apartat Thesis supervisors, localitzar el tema del vostre interès i contactar amb l'investigador o investigadora de referència perquè pugui valorar l'interès en la recerca que proposeu desenvolupar i la possible direcció. A banda del criteri de l'excel·lència acadèmica, el criteri d'adequació al programa és molt important en el procés d'admissió. Per aquesta raó, es recomana poder fer constar l'interès en la recerca proposada per un investigador del programa tant en la carta de presentació com en les referències.

  3. Visitar l'apartat Admission application, preparar tota la documentació necessària i lliurar-la en el mateix apartat.

 

La Comissió Acadèmica del programa es reunirà per valorar les diferents candidatures. Als candidats admesos se'ls assignaran tutors (directors) per elaborar el pla de recerca. Tant si heu estat acceptats com si no, rebreu un missatge de la coordinació del programa amb la resolució.

Si heu estat acceptats, haureu de lliurar la documentació que acrediti el vostre accés legal a la universitat a la qual estigui vinculat l'investigador o investigadora que us dirigirà el treball de recerca. En cas que sigui un investigador de la UOC, rebreu una comunicació de la Universitat amb les indicacions per donar-vos d'alta al Campus Virtual i haureu d'enviar la documentació des de l'apartat de Tràmits (dins del Campus mateix). Campus / Tràmits / Per fer un doctorat:

 

  • Titulacions oficials

  • Certificats acadèmics de les titulacions acabades o en curs

  • Document d'identitat o passaport

  • Marc europeu comú de referència per a les llengües, o un nivell equivalent d'acord amb aquesta taula d'equivalències

 

Si teniu dubtes sobre aquest procés, contacteu amb la universitat coordinadora a través del formulari https://management-phd.eu/contact.

Preus i taxes

 

Preus per crèdit

Preu públic per crèdit: doctorat 34,06 €/cr*
Recursos per a l'aprenentatge 13,30 €/cr*   

 

Taxes semestrals

Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi  200,56 €
Taxa per la gestió de l'expedient         54,54 €

 

Taxes

Taxa per la sol·licitud del títol  218,15 €
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral       156,87 €
Taxa per la sol·licitud de l'expedient         54,54 €

 

*La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2021-2022 al Decret 300/2021, de 29 de juny.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.