Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

Direcció de l'Escola de Doctorat

Dr. David Masip Rodó

Doctor en Computer Science per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Direcció del programa interuniversitari

Dr. José María Sallán Leyes

Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Direcció del programa a la UOC

Dr. Antoni Meseguer Artola

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Comissió acadèmica

Equip directors/es de tesi

Tutoria

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE