La durada dels estudis és d'un màxim de tres anys a temps complet i de cinc anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o la doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE