Perfils

Des d'una perspectiva d'especialització, el perfil de formació que proporciona als titulats els capacita per exercir professionalment en diferents àmbits d'activitat de les ciències humanes i socials aplicades a l'estudi de l'antiguitat amb un alt nivell de creativitat i adaptabilitat.

El perfil preferent d'estudiants a qui va adreçat és el següent:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en diverses disciplines, especialment de les àrees de coneixement de les humanitats, que vulguin aprofundir en la formació i el coneixement adquirits en la seva titulació d'origen d'una manera orientada específicament cap al món de la història de la Mediterrània antiga. Cal destacar, entre d'altres:
  • Llicenciats, diplomats i graduats en Història, Arqueologia, Estudis Clàssics, Humanitats o Història de l'Art que vulguin adquirir un coneixement més sòlid d'aspectes històrics, culturals i socials de la Mediterrània en l'antiguitat, per tal d'especialitzar i complementar la seva formació.
  • Llicenciats i graduats en diverses disciplines, especialment de l'àmbit de les humanitats, que es vulguin capacitar per fer recerca científica centrada a la Mediterrània en l'antiguitat com a objecte d'estudi.
 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessitin, per la seva activitat professional, comprendre millor la Mediterrània en l'antiguitat i de la seva complexitat, i també les eines crítiques per desenvolupar-se en aquest camp d'estudi. Cal destacar, entre d'altres:
  • Professionals d'àmbits com l'arqueologia i museologia que vulguin ampliar coneixements i obtenir una titulació de màster mitjançant la qual puguin abordar problemàtiques derivades de les qüestions històriques sobre la Mediterrània en l'antiguitat que puguin ser d'aplicació directa a les seves activitats professionals.
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació en dos sentits interrelacionats: davant la importància de l'estudi de la Mediterrània en l'antiguitat des de diversos àmbits i les realitats socials relacionades amb el món de l'ensenyament.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques bàsiques en l'àmbit de l'anàlisi de dades, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Al llarg del programa les competències que s'adquireixen són:

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa mitjançant els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar tècniques d'anàlisi de dades fonamentals.
 • Conèixer els principis de visualització rellevants que afecten la presa de decisions dels empleats i directius.
 • Saber construir quadres de comandament per a la presa de decisions dels empleats i directius i tècniques i eines de visualització de dades.

Sortides professionals

L'objectiu del curs és proporcionar els fonaments de la formació "tot terreny" que necessita un professional que vol dirigir la seva carrera a l'àmbit de business intelligence i big data. Aquests fonaments es centren en l'estadística, les bases de dades relacionals i la visualització de dades. 

Aquesta especialització dona resposta a les següents sortides professionals:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Emprenedors que necessiten millorar la presa de decisions fonamentades en dades.
 • Consultors que volen dirigir la seva carrera professional cap a l'àmbit d'intel·ligència de negoci i big data a empreses de serveis.
 • Professionals de qualsevol àmbit que necessiten incorporar l'anàlisi de dades en el treball del dia a dia.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per a fer pràctiques voluntàries.

¿Quieres más información?

Rellena el formulario

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

logo2-uvic

Vols parlar amb nosaltres?

Truca'ns

Vols parlar amb nosaltres?

Truca'ns

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València