Beques Randstad

La UOC i la Fundació Randstad convoquen beques de matrícula per promoure la formació de postgrau de persones que tinguin reconeguda una discapacitat de com a mínim el 33 % amb l'objectiu de fomentar-ne la integració en el mercat de treball i en la societat.

Es convoquen beques destinades a finançar el 90 % del cost de la matrícula en un programa formatiu de postgrau de la UOC que iniciï la docència el primer semestre del curs acadèmic 2021-2022.

 

Termini de sol·licitud obert

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.

 
 • Cursos d'especialització.
 • Postgrau
 

Són cursos de totes les àrees de coneixement de la UOC, que tenen com a data d'inici el setembre i l'octubre del 2021.

 

Els cursos de la UOC s'imparteixen en línia.

L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.

Per tenir més informació sobre el model educatiu de la UOC, fes clic aquí.

 

La docència s'imparteix en espanyol.

 

La durada de la beca és per a un programa formatiu de postgrau de la UOC que iniciï la docència en el primer semestre del curs acadèmic 2021-2022.

 

La quantia individual de la beca suposa una bonificació del noranta per cent [90 %] sobre l'import de la matrícula del programa formatiu becat a què el beneficiari vulgui optar per iniciar els estudis en el primer semestre del curs acadèmic 2021-2022.

La bonificació no és aplicable a l'import que cal abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni és acumulable a altres descomptes de la UOC.

 

Les persones interessades a obtenir alguna de les beques de matrícula convocades en les bases han de seguir els passos següents:

1) Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.

2) Enviar-lo a l'adreça de correu electrònic becafrandstad@uoc.edu amb la documentació següent:

 • Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
 • Còpia del document de l'empadronament actual.
 • Còpia del certificat o de la resolució, expedida per l'organisme competent espanyol, que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat, igual o superior, al trenta-tres per cent [33 %].
 • Còpia de l'expedient dels estudis oficials finalitzats de rang més alt que donen accés als estudis objecte de la beca, a l'efecte de calcular la nota mitjana.
 • Si escau, còpia del document que acrediti que s'està en situació legal de desocupació en l'últim any: resolució dictada per l'autoritat laboral en un expedient de regulació d'ocupació, acta de conciliació administrativa o judicial o la resolució judicial definitiva, carta d'acomiadament, certificat del SEPE, etc.

 

 • 28 de juny del 2021: data límit per sol·licitar la beca.
 • 5 de juliol del 2021: publicació de la llista provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 6 al 7 de juliol del 2021: termini de presentació d'al·legacions.
 • 8 de juliol del 2021: publicació de la llista definitiva de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 9 al 27 de juliol del 2021: període de formalització de la matrícula.