Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 setembre 2019

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 395,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula