Accès obert Vols més informació?

Tècniques de documentació per a la investigació

Assignatura

Presentació

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és conèixer els principals recursos d'informació i eines documentals en l'àrea de la psicologia i en altres àrees afins que puguin ser d'interès (educació, ciències de la salut, etc.), i adquirir les habilitats i destreses necessàries per a buscar i valorar informació tant en la vida professional com la d'investigació a través de les tècniques informàtiques i de comunicació, mitjançant el programari més adient i actualitzat en cada moment.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 18 setembre 2019

També es donen a conèixer les noves possibilitats d'investigació i aplicació professional que ha obert la utilització de les xarxes telemàtiques i Internet en el context de la societat de la informació i el coneixement (TIC).

Objectius i competències

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a actualitzar, revisar quan calgui i complementar aquests materials, sobretot pel que fa al coneixement dels recursos més actuals i nous que ofereixen les TIC en l'àmbit de la documentació i informació.
 2. Capacitat per a descriure i diferenciar instruments i ferramentes per a la creació, gestió i difusió de la informació cientificotècnica, en el context de l'accés obert a la investigació i el Web 2.0, com a alternativa de futur o ampliació dels formats i sistemes de publicació tradicionals.
 3. Capacitat per a distingir entre informació i coneixement.
 4. Adquisició de la importància de la informació, presa de consciència de la dificultat que suposa l'excés d'informació i la necessitat de la selecció.
 5. Presa de consciència de la complexitat dels sistemes d'informació actuals.
 6. Capacitat per a pensar la necessitat informativa, amb tots els matisos possibles, abans de traslladar-la al document, base de dades, biblioteca o qualsevol sistema o servei d'informació.
 7. Familiarització amb les diferents tipologies documentals.
 8. Familiarització amb el funcionament de diferents sistemes d'informació, especialment catàlegs, bases de dades especialitzades i cercadors.
 9. Capacitat per a avaluar llocs web especialitzats.
 10. Adquisició pràctica en la normalització de la bibliografia d'un treball intel¿lectual i científic.
 11. Capacitat per a concretar la necessitat informativa.
 12. Adquisició de les habilitats necessàries per a poder consultar catàlegs en línia, bases de dades especialitzades, i capacitat per a usar adequadament els cercadors d'Internet.
 13. Coneixement de les instruccions i operadors dels llenguatges d'interrogació i les possibilitats que ofereixen.
 14. Coneixement summari dels sistemes d'indexació de les bases de dades.
 15. Capacitat per a construir bé les equacions de cerca.
 16. Capacitat per a desenvolupar un sentit crític respecte de les respostes obtingudes: no tot allò que se n'obté és el més adequat, el més precís ni el més exhaustiu.
 17. Capacitat per a avaluar la idoneïtat de la resposta obtinguda.
 18. Capacitat per a aprendre a minimitzar el soroll i el silenci documentals.
 19. Capacitat per a situar l'usuari d'informació científica en el marc del creixement i l'envelliment de la informació.
 20. Capacitat per a avaluar adequadament els punts forts i els punts febles dels indicadors bibliomètrics.
 21. Capacitat per a veure els principals recursos i les característiques distintives de les tècniques d'investigació que utilitzen les TIC.
 22. Coneixement pràctic d'alguns dels mètodes de recollida d'informació mitjançant l'ús de les TIC tot veient les principals experiències que s'han dut a terme.

Continguts

 • Tècniques de documentació per a la investigació. Episodi 0
 • Informació, documentació i TIC en psicologia
 • Fonts d'informació en psicologia
 • El procés de cerca i recuperació de la informació
 • L'avaluació de la producció científica. Indicadors bibliomètrics
 • L' ús de les noves tecnologies en la recerca
 • Noves perspectives: L'"accés obert" a la informació científica (open acces) i la comunicació i treball collaboratiu en el Web 2.0

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Montse Vall-llovera Llovet

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 163,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació