Accès obert Vols més informació?

Direcció i gestió de centres i programes d'educació social

Assignatura

Presentació

La direcció i gestió de centres i programes és un camp de responsabilitat al que l'Educació Social ha anat accedint paulatinament i paral·lelament al procés de professionalització de l'educador/a social.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

La legitimació per a accedir a aquests llocs és tota una realitat amb la implantació en el seu dia de la Diplomatura i actualment des de la posada en marxa de l'Espai Europeu d'Educació Superior, on s'assumeixen competències, categories i perfils professionals que abans amb la diplomatura eren difícils d'abordar. Responsabilitats que tendeixen a la direcció i coordinació d'entitats i projectes. És per això que l'educador/a social no pot mantenir-se aliè a certs termes, continguts i eines d'aquests àmbits que altres disciplines porten incorporades en els seus plans d'estudi ja fa molt de temps. Així, cal dotar als àmbits de coordinació, de referències que ens pugui oferir el món de l'empresa, per a abordar i responsabilitzar-nos de projectes on no només ens exigiran objectius socials i educatius, sinó que es faran presents els econòmics i de rendibilitat. Conjugar ambdós en un treball educatiu serà el nostre objectiu.

Objectius i competències

Objectius

 1. Crear les condicions per a que el professional de l'educació social pugui gestar i gestionar un projecte empresarial d'acció socioeducativa.
 2. Conèixer les funcions i responsabilitats de la direcció i gestió des del perfil professional de l'educador/a social.
 3. Aproximar-nos a les tècniques de marketing de serveis aplicables al sector dels serveis socioeducatius.
 4. Seleccionar continguts i metodologies educatives per al desenvolupament de serveis i prestacions.
 5. Aproximar-nos a la conducció d'equips de treball en centres d'educació social.
 6. Conèixer les modalitats formatives i els continguts de la formació que puguin relacionar-se amb la pràctica habitual dels equips de treball.
 7. Adquirir una actitud crítica i analítica davant situacions educatives susceptibles de ser avaluades.
 8. Vincular els processos d'avaluació amb els processos de gestió de la qualitat.

Competències Transversals

 1. Anàlisi i síntesi
 2. Organització i planificació
 3. Resolució de problemes i de presa de decisions
 4. Treball en xarxa i en equips multidisciplinars

Competències Específiques

 1. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional
 2. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives
 3. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos
 4. Posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius
 5. Avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

Continguts

 • Mòdul 1: Emprendre i gestionar en Educació Social. Estudiarem què projectes són susceptibles de ser liderats per un educador/a social, quins són els seus punts d'ancoratge i valors que li donaran una identitat i cultura pròpia, així com poder enumerar les àrees de responsabilitat de direcció, gestió i coneixement del funcionament i viabilitat d'un projecte, un centre o un programa.
   
 • Mòdul 2: Desenvolupament de serveis i béns culturals. Documents clau. Treballarem quina és l'oferta del educador/a social en els seus projectes per afavorir processos socioeducatius; així com els documents que donen sentit i sustenten tals continguts, a qui van dirigits els serveis i la metodologia pròpia. Tot això reflexionant sobre els fins i els encàrrecs de la nostra pràctica.
   
 • Mòdul 3: Anàlisi de mercat i oportunitats de projectes en Educació Social. Partir dels marcs i les polítiques que legitimen la nostra acció es bàsic en qualsevol projecte en Educació Social, a la vegada que es realitza una lectura des de criteris d'empresa i coneixent instruments bàsics d'anàlisi de mercat on puguin tenir cabuda els projectes d'Educació Social.
   
 • Mòdul 4: Promoció i marketing. La imatge que reflectim dels nostres projectes i com comuniquem els nostres èxits socioeducatius ha de poder estar integrada en el nostre quefer diari. Són nombrosos els projectes que, després d'una bona tasca educativa no troben la forma adequada de publicitar-los i socialitzar-los a la ciutadania, a altres professionals i a entitats contratants. Referències de marketing social ens guiaran a l'hora d'estructurar un pla de marketing i comunicació adequat.
   
 • Mòdul 5: Recursos humans i formació. L'equipo educatiu és l'element diferenciador de la forma de concebre i dur a terme els diferents encàrrecs, estructurant tot el que rodeja l'acció socioeducativa. Com a directors de projectes la confecció de l'equip, els seus perfils professionals i les formes d'articular-lo seran clau en el futur. També per extensió el modelo de treball amb altres professionals de la institució és fonamental per al projecte,sent la formació l'oportunitat per a revisar la praxi diària, pal·liar carències i incorporar solucions.
   
 • Mòdul 6: Avaluació i qualitat. Els continguts del darrer mòdul fan referència a què i cóm podem mesurar i quantificar en educació, cóm passar comptes, en quins espais i amb quins documents, protocols o criteris de qualitat, així com la conjugació d'aquests resultats amb els econòmics per a que un projecte mantingui qualitat i sigui viable.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Segundo Moyano Mangas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació