Accès obert Vols més informació?

Programació en Python per a data science

Assignatura

L'assignatura Fonaments de programació: Programació en Python per a data science és una assignatura pràctica que permet aprendre el llenguatge Python mitjançant la resolució de problemes típics del camp de l'anàlisi de dades o data science.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 18 setembre 2019

Programació en Python per a data science dota l'estudiant d'unes bases de programació en Python que li permeten afrontar petits projectes d'anàlisi de dades.

L'assignatura està pensada per a estudiants que, tant si tenen coneixements previs en programació com si no, vulguin aprendre a programar en Python. Amb aquest objectiu, s'estructura en dos grans blocs.

En primer lloc, es presenta una introducció bàsica a Python i es descriuen els conceptes de programació bàsics, com també les estructures principals de control, amb exemples pràctics de com implementar-los en Python.

En segon lloc, es presenten les llibreries de Python més usades en l'àmbit de la ciència de dades i se segueix el cicle habitual de la ciència de dades (captura, preprocessament, anàlisi i visualització) repassant les tècniques bàsiques de cada etapa i mostrant com implementar-les en Python.

Objectius i competències

 

Objectius

 

L'objectiu principal és proporcionar als estudiants una introducció a la programació amb el llenguatge Python orientada a la ciència de dades. Aquesta assignatura ofereix també una introducció a les llibreries de Python més usades en l'àmbit de la ciència de dades.

 

Competèncias

 

En finalitzar el curs, l'estudiant obtindrà les competències següents:

 • Habilitats tècniques bàsiques pel que fa a la programació en Python per a la ciència de dades, que serviran com a base per a l'aprenentatge de tècniques més complexes.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera oral i escrita en la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.

Continguts

El curs de Programació en Python per a data science té una durada d'un semestre i treballa els continguts següents:

Instal·lació i configuració de l'entorn de programació Python

Breu introducció a la programació en Python

 • Sintaxi bàsica
 • Variables i tipus de variables

Conceptes avançats de Python

 • Operadors
 • Estructures de control
 • Funcions
 • Escriptura i lectura de fitxers

Llibreries científiques en Python

 • NumPy
 • matplotlib
 • SciPy
 • Pandas

Captura de dades a Python

 • Obtenció de dades mitjançant API
 • Obtenció de dades mitjançant crawling de llocs web

Preprocessament de dades en Python

 • Preparació de dades
 • Reducció de dades

Introducció a l'anàlisi de dades en Python

 • Estadística
 • Aprenentatge supervisat: classificació
 • Aprenentatge no supervisat: clustering
 • Avaluació de models

Visualització de dades en Python

 • Tipus de visualitzacions de dades
 • Llibreries de visualització de dades

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

M. Jesús Marco Galindo

En el camp de la investigació, la seva activitat principal és la recerca aplicada en la didàctica de les competències transversals. Desenvolupa la seva activitat docent en els àmbits de la programació i de l'ensenyament-aprenentatge de competències transversals, amb interès especial en la competència comunicativa escrita.

Currículum Vitae

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Preu i matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació