Accès obert Vols més informació?

Interacció persona ordinador

Assignatura

Presentació

Amb la democratització de la tecnologia en general i de la informàtica en particular, s'ha palesat la necessitat de tenir en compte el que podem anomenar factors humans a l'hora de dissenyar i construir els sistemes.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Avui en dia, no n'hi ha prou que els sistemes i els productes interactius executin les tasques per als quals han estat dissenyats, sinó que també han de ser senzills, intuïtius i fàcils d'utilitzar pels usuaris a qui van dirigits... i és en aquest context que apareix l'estudi de la interacció persona-ordinador (IPO), també anomenada interacció humana amb els ordinadors (IHO). L'IPO constitueix una àrea de coneixement multidisciplinària, atès que s'alimenta d'àmbits a priori tan distants com ara la informàtica o la psicologia (passant pel disseny gràfic o l'enginyeria, entre d'altres). Per al professional de la informàtica, l'IPO presenta dos grans reptes: com incorporar-la dins el cicle de vida de les aplicacions i com dissenyar correctament les interfícies; en definitiva, dissenyar i construir sistemes interactius que tenen en compte els usuaris.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els fonaments de la interacció persona-ordinador i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que la conformen.
 2. Conèixer el disseny centrat en l'usuari, les etapes que el configuren i el seu procés iteratiu.
 3. Saber aplicar el disseny centrat en l'usuari a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de sistemes interactius i aplicacions informàtiques.
 4. Saber avaluar l'accessibilitat de llocs web.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC.
 2. Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 3. Aplicació de les tècniques específiques de l'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.

Continguts

 • Bloc 1. Introducció a l'IPO
  • Introducció a l'IPO
  • Elements de l'IPO: disseny, persones i tecnologia
 • Bloc 2. Disseny centrat en l'usuari (DCU)
 • Bloc 3. Accessibilitat
  • Tecnologia, diversitat i accessibilitat

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en format CD-ROM, un CD-ROM amb programari, un llibre manual i recursos en xarxa.

Requisits previs

Es recomana que l'estudiant que la cursi tingui nocions bàsiques de programació, HTML, CSS i d'enginyeria del programari, especialment del cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions.

Per matricular aquesta assignatura es recomana haver cursat o estar cursant Enginyeria del programari.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Enric Mor Pera

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 342,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació