Accès obert Vols més informació?

Disseny de bases de dades

Assignatura

Presentació

Un element clau en el desenvolupament de sistemes d'informació són les bases de dades i el disseny d'aquestes, que té un paper fonamental perquè condiciona l'explotació posterior de dades.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 setembre 2019

En aquesta assignatura s'estudien les diverses etapes del disseny de bases de dades i s'aplica específicament al cas de les bases de dades relacionals. La implementació física de la base de dades es farà sobre un sistema de gestió de bases de dades determinat i, per tant, caldrà adaptar aquest disseny a la base de dades en qüestió. Un cop creada la base de dades se'n durà a terme l'explotació, i en concret s'estudiarà el processament de consultes i vistes per a optimitzar-lo.

Objectius i competències

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Coneixement del procés de disseny de bases de dades, els objectius d'aquest procés i les etapes que l'integren.
 2. Coneixement dels fonaments del disseny conceptual de bases de dades i capacitat de representar models de dades mitjançant diagrames de classe UML.
 3. Capacitat de realitzar un bon disseny lògic mitjançant la transformació del model conceptual a model relacional, després d'haver eliminat possibles paranys de disseny, i aplicant la teoria de la normalització.
 4. Coneixement de l'estructura física que utilitza la base de dades per a emmagatzemar les dades de manera no volàtil.
 5. Capacitat de fer el disseny físic de la base de dades a partir del disseny lògic, adaptat a les característiques d'un SGBD concret.
 6. Capacitat de definir els índexs necessaris i convenients en cada taula perquè les aplicacions tinguin un bon rendiment quan accedeixen a la base de dades.
 7. Coneixement dels mecanismes de processament i optimització de consultes.
 8. Capacitat de fer servir les vistes com a elements de disseny extern per a millorar el disseny de la base de dades.
 9. Coneixement de l'abast dels mecanismes de seguretat d'una base de dades.

Continguts

 • Introducció al disseny de bases de dades
 • Disseny conceptual de bases de dades
 • Disseny lògic de bases de dades
 • Disseny físic de bases de dades
 • Processament de consultes

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, programari en línia (SGBD Oracle 11gXEr2 i entorn de desenvolupament SQLDeveloper 3.1), i recursos en xarxa.

Requisits previs

És imprescindible haver cursat l'assignatura Ús de bases de dades o tenir coneixements sobre el model relacional i el llenguatge estàndard d'accés a bases de dades.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Àngels Rius Gavidia

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Preu i matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 342,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació