Accès obert Vols més informació?

Aprenentatge computacional

Assignatura

Presentació

La motivació principal d'aquesta assignatura és donar a conèixer l'aprenentatge automàtic i com se situa dins de la intel·ligència artificial com a disciplina, i també entendre què són els agents i els sistemes multiagent.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

En aquesta assignatura s'aprofundirà en el problema de l'aprenentatge automàtic (machine learning) i s'estudiaran temes com l'aprenentatge no supervisat (clustering) i supervisat (classificació). En especial, es posarà èmfasi en algorismes de l'estat de la qüestió com support vector machines, un conjunt de classificadors o xarxes neuronals.

Objectius i competències

Competències específiques

 1. Capacitat per a emprar la tecnologia d'aprenentatge automàtic més adequada per a un problema determinat.
 2. Capacitat per a avaluar el rendiment dels diferents algorismes de resolució de problemes mitjançant tècniques de validació encreuada.


Objectius

Els objectius de l'assignatura són els següents:

 1. Entendre què és l'aprenentatge en la intel·ligència artificial.
 2. Distingir els diferents tipus i mètodes d'aprenentatge.
 3. Conèixer els conceptes generals dels agents i la seva classificació.
 4. Entendre en quin tipus de problemes és apropiat fer servir un sistema multiagent.
 5. Aprendre alguns mecanismes de comunicació i cooperació entre agents.
 6. Aplicar les tècniques estudiades a un cas concret.

Continguts

Mòdul didàctic 1. Aprenentatge

 1. Introducció

  1.1. Algorismes genètics per a l'ajust de sistemes difusos
  1.2. Una classificació de les tècniques d'aprenentatge
  1.3. El biaix i la variància

 2. Extracció de característiques

  2.1. Conjunts d'entrenament i espais de característiques
  2.2. Taxonomia dels algorismes d'extracció de característiques
  2.3. Selecció de característiques
  2.4. Extracció de característiques
  2.4.1. Anàlisi de components principals
  2.4.2. Anàlisi discriminant lineal (ADL)

 3. Aprenentatge no supervisat

  3.1. Algorismes de categorització: introducció
  3.2. Particions i particions difuses d'objectes
  3.3. Jerarquies d'objectes

 4. Aprenentatge supervisat

  4.1. Mètodes basats en mètodes de categorització
  4.2. Màquines de vectors de suport
  4.3. Descripcions lògiques de conceptes
  4.4. Arbres de decisió
  4.5. Combinació de mètodes
  4.6. Xarxes neuronals

 5. Representació del coneixement i aprenentatge

  5.1. Programació lògica inductiva


Mòdul didàctic 2. Agents i sistemes multiagent

 1. Agents intel·ligents

  1.1. Característiques d'un agent
  1.2. Agents deliberatius enfront d'agents reactius
  1.3. Tipus d'agents

 2. Sistemes multiagent

  2.1. Avantatges dels sistemes multiagent
  2.2. Tècniques de comunicació
  2.3. Foundation for Intelligent Physical Agents
  2.4. Ontologies
  2.5. Cooperació entre agents

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en format PDF i web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

David Masip Rodó

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 342,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació