Accès obert Vols més informació?

Tècniques de relacions públiques

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: castellà

Hi trobareu un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un apunt (podcast), passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer les tècniques de relacions públiques que hi ha, tant en funció dels públics com des d'una perspectiva més transversal.
 2. Ser capaç d'emprar estratègicament les tècniques apreses per a planificar i implementar els projectes comunicatius més diversos, emprant mitjans i suports de tot tipus.
 3. Conèixer i comprendre la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de pensar estratègicament.
 2. Capacitat de comunicació interpersonal.
 3. Capacitat de comunicar de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 4. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 5. Capacitat per a traduir el missatge que es vol comunicar en un missatge persuasiu.
 6. Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans i suports i dels públics objectius.
 7. Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 8. Capacitat d'utilitzar les tècniques de les relacions públiques (relacions amb els mitjans de comunicació, gestió de la identitat corporativa, mecenatge, lobbisme, organització d'esdeveniments, protocol...) per a donar resposta als objectius preestablerts.
 9. Capacitat de dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació.
 10. Coneixement de les tècniques i rutines del periodisme i capacitat per a treballar en sintonia amb els seus requeriments.
 11. Capacitat d'adaptació als objectius de les organitzacions i contribució a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que tenen de l'organització els seus públics més rellevants.

Continguts

Mòdul 1. Tècniques dirigides a públics específics

 1. Tècniques per a públics interns
  1.1. El procediment d'acollida
  1.2. El butlletí intern
  1.3. El tauler d'anuncis
  1.4. La comunicació telefònica
  1.5. Els missatges del president
  1.6. Reunions i seminaris
  1.7. El projecte d'empresa
  1.8. La bústia de suggeriments
  1.9. Interfuncionalitat amb la gestió de recursos humans
 2. Tècniques per a públics externs (I): públics objectiu externs
  2.1. Els inversors
  2.2. Els clients
  2.3. Els proveïdors
 3. Tècniques per a públics externs (II): mitjans de comunicació social
  3.1. Orígens i pautes d'actuació
  3.2. Les relacions amb els mitjans en situacions i àmbits específics
  3.3. Les tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social
  3.4. L'avaluació de les relacions amb la premsa
 4. La coorientació

Mòdul 2. Tècniques transversals

 1. L'al·locució: del que és escrit al que és parlat
  1.1. Oportunitat
  1.2. Preparació d'un dossier informatiu
  1.3. Definició de l'objectiu
  1.4. Argumentació
  1.5. Redacció
  1.6. Mètodes de redacció
  1.7. Qualitats i reptes professionals
  1.8. Regles formals
  1.9. Els materials de suport
  1.10. Retransmissió per videoconferència
  1.11. L'expressió oral
 2. Documents de l'organització
  2.1. El fullet
  2.2. La revista d'empresa
  2.3. El llibre
 3. La identificació visual de les organitzacions
  3.1. Tècniques de transmissió de la identitat visual
  3.2. El marc de l'organització com a tècnica de relacions públiques
  3.3. L'acollida dels públics externs
 4. La comunicació audiovisual corporativa
 5. L'organització d'esdeveniments especials

Mòdul 3: Relacions públiques a Internet

 1. Nou escenari (i nou guió)
  1.1. Socialització dels mitjans de comunicació
  1.2. Democratització del sistema de les relacions públiques
  1.3. Protagonisme de la identitat en línia en el constructe de la reputació
  1.4. Convergència de les disciplines de la comunicació persuasiva
 2. Tècniques en línia
  2.1. Sala de premsa en línia
  2.2. Web corporatiu
  2.3. Tècniques amb mitjans socials

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Ferran Lalueza Bosch

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació