Accès obert Vols més informació?

Disseny visual i expressió gràfica

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura és una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta de manera equilibrada aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 setembre 2019

Idioma: català

L'objectiu central de l'assignatura és proporcionar les eines conceptuals essencials del disseny (organització i jerarquia, ús de fonts tipogràfiques, ús de color, etc.) que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny. En tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa un èmfasi especial en la metodologia del disseny del projecte i en possibles aplicacions a l'àmbit específic del disseny i del grafisme audiovisual. L'assignatura no requereix coneixements previs de programari especialitzat, perquè no se centra en l'ús de programari, sinó en la planificació de projectes i la seva efectivitat, i resulta de gran interès per a tot aquell que s'enfronta en un moment o un altre a la creació i el disseny d'un projecte gràfic.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Introduir-se en el món de la creació visual.
 2. Identificar els elements bàsics de l'alfabet visual.
 3. Comprendre la composició del color .
 4. Treballar els processos de producció del color.
 5. Comprendre les diferències bàsiques entre imatge analògica i digital.
 6. Identificar els trets bàsics de les imatges de mapa de bits.
 7. Identificar els trets bàsics de les imatges vectorials.
 8. Valorar les diferències entre els formats gràfics digitals.
 9. Possibilitar l'edició i optimització de gràfics en entorns digitals.
 10. Oferir una introducció a la sintaxi de la imatge.
 11. Analitzar el nivell de forma i representació de la imatge.
 12. Analitzar el nivell d'estructura i equilibri de la imatge.
 13. Valorar i experimentar la importància del color en la sintaxi de la imatge.
 14. Conèixer les estructures compositives de la imatge.
 15. Iniciar-se en la composició i experimentació de tipologies gràfiques.
 16. Capacitar per a l'expressió i la composició gràfica de qualitat.
 17. Experimentar la integració de text i imatge.
 18. Experimentar tècniques i recursos creatius.
 19. Identificar els elements bàsics del procés de comunicació visual i digital.
 20. Analitzar i comprendre críticament usos i funcions del grafisme digital.
 21. Comprendre el procés d'un projecte de disseny.
 22. Capacitar per a l'elaboració de programes d'identitat gràfica.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a analitzar críticament productes d'imatge gràfica.
 2. Consolidació de conceptes relacionats amb la cultura visual.
 3. Domini de tots els elements i tècniques que intervenen en una composició: tipografia, equilibri i ús del color, entre d'altres.
 4. Capacitat per a conceptualitzar i dur a terme projectes d'imatge gràfica.

Continguts

Disseny Visual

Mòdul 1: Introducció al grafisme
1. Disseny i creació gràfica.
2. L'alfabet visual.
3. Aspectes tècnics del Color.

Mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
1. Imatge digital vs Imatge analògica.
2. Els mapes de bits.
3. Les imatges vectorials.
4. Els formats de fitxers gràfics.
5. Producció de material gràfic.

Mòdul 3: Percepció de la Imatge
1. Sintaxi de la imatge.
2. Forma i representació.
3. Estructura i equilibri.
4. El color.

Mòdul 4: Composició i Expressió Gràfica
1. Composició de la imatge, marc i estructures.
2. Expressió i qualitat gràfica.
3. Imatge i tipografia.

Mòdul 5: Disseny i producció
1. El procés comunicatiu.
2. Comunicació Visual.
3. Identitat gràfica.
4. Desenvolupament d'un projecte.

Disseny Audiovisual

1. Origen i definició
2. Disseny audiovisual i mitjans de comunicació
3. Àmbits d'actuació del disseny audiovisual

Desarrollo de un proyecto de diseño. Rediseño de la marca "Ahumados Richard" y lanzamiento de uno de sus productos

1. Introducción histórica de la empresa
2. La necesidad / Definir el encargo
3. Planificar
4. Analizar / Recopilación
5. Formalizar
6. Presentación al cliente
7. Realización de cambios
8. Producción / Materiales y características
9. Valoración de resultados / Satisfacción del cliente

Recursos per a l'aprenentatge

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Requisits previs

Encara que no és necessari, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els estudiants tindran accés des del primer dia en l'aula a dos programaris gratuits PIXLR i AVIARY, per familiaritzar-se, si ho desitgen, amb aquests programaris.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Irene Da Rocha Fort

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Propera matrícula:
maig 2019

Inici de docència: setembre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació