Accès obert Vols més informació?

Comunicació: teories i tècniques

Assignatura

El disseny comunica, i la comunicació es pot dissenyar.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Comunicació: teories i tècniques és una assignatura bàsica del grau de Disseny i Creació Digitals que tracta de la importància de la comunicació en aquest àmbit des d'una perspectiva doble: la teòrica (que permet entendre com funcionen els processos comunicatius) i la pràctica (que aporta tècniques, per exemple, les de la retòrica, per a saber comunicar amb eficàcia).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura Comunicació: teories i tècniques es concreten en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Coneixement dels principis que regeixen la percepció i la comprensió dels missatges (sobretot visuals).
 • Coneixement de les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.
 • Aplicació de les bases de la comunicació visual en la creació d'imatges pròpies a partir de tècniques diferents.
 • Capacitat per a construir relats en diferents suports, formats i mitjans.

 

Les competències bàsiques que es treballen en aquesta assignatura són que els estudiants demostrin:

 • Tenir i comprendre coneixements de l'àrea d'estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes d'índole social, científica o ètica.

 

La competència general que es busca consisteix a:

 • Identificar les estructures i els processos del context professional del disseny i reconèixer les implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

 

I, en concret, les competències específiques són:

 • Elaborar missatges tenint en compte el públic a qui van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant-hi un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Seleccionar i utilitzar els suports, els materials i els dispositius més adequats als casos per resoldre.
 • Presentar treballs de disseny en contextos diferents, per a diversos públics diversos i en formats diferents, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

En l'assignatura s'identifiquen els corrents de pensament que han aprofundit en la relació entre el disseny dels missatges i la recepció d'aquests, tenint en compte el context de la comunicació existent.

Tot seguit, s'analitzen les estratègies comunicatives i es posen en pràctica amb diverses activitats. 

Continguts

Els continguts inclouen els temes principals següents:

 • Les teories de la comunicació.
 • Semiòtica per a dissenyadors.
 • Psicologia de la percepció.
 • Retòrica.
 • Recursos comunicatius del dissenyador.

 

Aquesta assignatura no és de llengua; per tant, s'entén que els estudiants tenen competències en expressió oral i escrita de nivell universitari. Atès que una de les eines de comunicació és el llenguatge escrit, les faltes ortogràfiques o sintàctiques penalitzen i poden comportar el suspens d'un exercici.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
termini ampliat

Matricula't

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació