Accès obert Vols més informació?

Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Assignatura

L'assignatura Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiuproporciona informació sobre la fisiologia de l'esport, les bases de l'entrenament i la seva planificació per a l'optimització del rendiment esportiu.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 13 març 2019

Aquesta assignatura està enfocada a adquirir coneixements fisiològics i d'entrenament esportiu en les activitats fisicoesportives. Per a això, s'explorarà principalment la fisiologia del sistema neuromuscular, de les fonts energètiques i del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici per entendre els diferents mètodes de l'entrenament i poder avaluar i controlar amb criteri el procés d'entrenament tant en la salut com en el rendiment esportiu.

Objectius i competències

 

Objectius

 
 • Identificar els tipus de fibres musculars i els mecanismes de contracció de múscul esquelètic.
 • Conèixer amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici aplicant els principis del moviment humà.
 • Interpretar la fisiologia neuromuscular, metabòlica i cardiorespiratòria, considerant les diferències biològiques per edat i gènere, i partint del coneixement dels efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, com també de la seva avaluació mitjançant proves de camp i de laboratori.
 • Aplicar les bases i els fonaments de l'entrenament esportiu, la resposta i l'adaptació biològica a la càrrega, per conèixer, classificar, dissenyar i executar de forma eficient i segura mètodes d'entrenament de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat, per a l'optimització del rendiment i del fitnes cardiorespiratori i muscular.
 • Fer l'administració correcta de protocols de camp, idonis per a l'avaluació de les manifestacions de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat per tal de determinar de forma eficient l'administració personalitzada dels mètodes i dels diversos components de la càrrega que els caracteritzin, per a la millora de la salut i del rendiment.
 

Competències


Competències generals i transversals:

 • Desenvolupar en els estudiants les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Fer activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Comunicar-se de manera efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Aplicar els coneixements adquirits al seu treball de manera professional i autònoma, amb l'elaboració i la defensa d'arguments i de resolució de problemes fonamentats en el coneixement científic.
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit acadèmic i profesionalitzador de la salut i el rendiment.


Competències específiques:

 • Integrar els principis de la fisiologia humana per al coneixement de les respostes i les adaptacions que es produeixen en l'exercici amb la finalitat de millorar el rendiment esportiu i el fitnes cardiorespiratori i muscular.
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut quan es practiquen activitats físiques i esportives inadequades, i proposar alternatives.
 • Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i al rendiment, en condicions de seguretat per a aquests practicants.
 • Integrar els principis que regeixen el procés de l'entrenament esportiu per a l'aplicació adequada de la planificació i la metodologia d'entrenament en qualsevol població.
 • Planificar i perioditzar programes d'activitats físiques i esportives segons la qualitat física que es vulgui desenvolupar i de les característiques de la població.

Continguts

 • Respostes i adaptacions neuromusculars i energètiques en l'exercici i substrats energètics necessaris per a satisfer les demandes energètiques implicades en l'entrenament i durant la recuperació
 • Respostes i adaptacions per a la millora del rendiment cardiorespiratori i per a un plantejament i desenvolupament adequats del programa d'exercici
 • Components de càrrega i principis que regeixen el procés d'entrenament per a la comprensió de la metodologia, el control i l'avaluació de les capacitats físiques de resistència, força, velocitat i flexibilitat per a l'optimització del rendiment en les activitats fisicoesportives
 • Desenvolupament de la força per a l'optimització del rendiment fisicoesportiu de qualsevol modalitat esportiva
 • Entrenament del sistema cardiorespiratori per a optimitzar el rendiment en resistència 
 • Velocitat, agilitat, rapidesa per a l'optimització del rendiment esportiu. Metodologia, control de l'entrenament i periodització per a la millora de la velocitat de qualsevol especialitat esportiva

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les circumstàncies en les quals hagi de fer-ho, independentment del context en què es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que estigui utilitzant (ordinador, mòbil, etc.) o de les seves característiques personals.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan composts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat.

 • HTML5: aquest format permet anotacions i té una interfície adaptativa (els continguts s'adapten dinàmicament a la grandària de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
 • Videollibre: format en MP4.
 • Audiollibre: format DAISY, que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
 • ePUB: format de llibre electrònic especial per a lectors de llibres electrònics (permet el redimensionament de lletra, etc.).
 • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del document.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca Virtual de la UOC.

La Biblioteca Virtual ofereix el servei de préstec de documents físics (dins d'Espanya), com també el préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC) i el préstec interbibliotecari (Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles, REBIUN).

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Dr. Marta Massip Salcedo

Llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Biomedicina. Màster en Fitoteràpia Clínica. Consellera delegada i cofundadora de l'empresa Seahorse Food and Beverage Company. Les seves principals línies de recerca són, entre d'altres, el desenvolupament i la formulació de nous aliments, l'esteatosi, el metabolisme i la lesió hepàtica, i el desenvolupament de dispositius per a la salut i la recerca biomèdica.

Currículum vitae: http://www.uoc.edu/webs/mmassips/ÉS/curriculum/index.html

Twitter: https://twitter.com/massipmarta

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marta-massip-salcedo-27bb4982/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39338910_marta_massip-salcedo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 395,00 €

Matrícula oberta:
termini ampliat

Matricula't

Inici de docència: març 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació