Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Turisme en espais naturals

L'assignatura Turisme en espais naturals és una assignatura centrada en exposar els principals elements, dinàmiques i processos que intervenen en la modalitat turística del turisme en espais naturals. L'assignatura vol ser una introducció al coneixement de les característiques principals dels espais naturals que els fan susceptibles de ser incorporats a la mirada turística, la manera com cal gestionar-los per tal d'impedir l'aparició d'impacte negatius i els instruments.de sostenibilitat amb que es pot comptar per a portar a terme aquesta tasca.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 15 setembre 2021

Idioma: Català

En especial es fa una revisió del paper dels espais naturals protegits com a recurs turístic i es posa també l'èmfasi en la modalitat d'ecoturisme. L'assignatura ofereix una visió del turisme basada en el respecte per la sostenibilitat territorial, encaixant-se per tant amb una de les línies mestres formatives del Grau de turisme.

Objectius i competències

Objectius:

 1. Comprendre els conceptes, teories i models adequats per a analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.
 2. Proposar alternatives per a resoldre un dilema ètic o de responsabilitat professional.
 3. Dissenyar plans d'acció que puguin ser desenvolupats per les organitzacions en base a les consideracions ètiques i de responsabilitat professional.
 4. Conèixer els sistemes naturals bàsics del planeta i analitzar les seves possibilitats com a possibles destinacions de turisme de natura.
 5. Utilitzar les principals eines i experiències desenvolupades en matèria de turisme sostenible en espais naturals protegits.
 6. Reflexionar críticament sobre la funció recreativa i turística dels espais naturals i rurals.
 7. Conèixer els sistemes naturals bàsics del planeta i analitzar les seves possibilitats com a possibles destinacions de turisme de naturalesa.
 8. Conèixer experiències i exemples de bones pràctiques en turisme de natura.
 9. Analitzar i reflexionar sobre les potencialitats i limitacions dels espais protegits com a destinacions turístiques, en funció de la seva tipologia.
 10. Conèixer l'estat de l'ús públic en els espais naturals protegits espanyols i quines són les seves variables d'anàlisi; visitants, equipaments, etc.
 11. Identificar i valorar els principals impcates ambientals derivats de les activitats pròpies de les diferents tipologies de turisme de natura.
 12. Analitzar bones pràctiques i experiències d'èxit de turisme en espais naturals.
 13. Comparar les principals eines i experiències desenvolupades en matèria de turisme sostenible en espais naturals protegits.

Competències:

 1. Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 2. Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 3. Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
 4. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
Continguts
 • Introducció al turisme en espais naturals
 • Àrees naturals: recursos patrimonials i destinacions turístiques
 • Espais naturals protegits
 • Activitats i impactes del turisme en els espais naturals
 • Cap a la sostenibilitat del turisme en espais naturals
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Julie Wilson

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Propera matrícula:
abril 2021

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació