Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

El turisme és una indústria cada cop més important en les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme és percebut com una possible font de creixement endogen sostenible).

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de les aproximacions de l'activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a recurs turístic, que afecta i incideix en l'oferta i la demanda de l'esmentada activitat. 

Aquesta nova assignatura vol incidir en aquest àmbit de coneixement. Les assignatures d'aquest àmbit es complementen amb les matèries des de la perspectiva de l'economia, l'empresa, la sostenibilitat i la vessant social que té l'activitat turística. En aquesta assignatura introductòria es proposen els aspectes fonamentals per a la formació de l'estudiant en el grau en Turisme. Específicament, s'analitzen conceptes bàsics que han de permetre introduir-se en l'àmbit de coneixement de la geografia del turisme i situar l'estudi del Turisme a partir de l'entorn geogràfic i de la comprensió dels diferents recursos del territori.

Objectius i competències

Competències de l'assignatura:

Competències transversals

 1. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 2. Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Competències específiques

 1. Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar la seva dimensió espacial, social, cultural i econòmica.
 2. Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i sectors empresarials.
 3. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 

Objectius de l'assignatura

 • Aprofundir en les relacions espacials del turisme.
 • Conèixer els aspectes psicosociològics bàsics del comportament de la demanda.
 • Entendre la destinació turística des d'un punt de vista sistèmic.
 • Analitzar els principals conflictes i impactes de les pràctiques turístiques sobre les destinacions.
 • Conèixer els mecanismes de construcció i reconstrucció dels espais turístics.


Objectius del mòdul 1

 • Entendre els factors bàsics que caracteritzen la demanda turística en termes de motivacions, experiència i autenticitat.
 • Situar la distribució a l'espai dels fluxos turístics, tant a l'origen com a la destinació, a escala internacional.
 • Analitzar la naturalesa de les imatges turístiques i la seva vinculació amb el procés turístic i la resta d'elements geogràfics.
 • Analitzar el paper del turisme en la internacionalització de l'economia.
 • Comprendre els factors que impulsen o obstaculitzen el turisme a un context de globalització.


Objectius del mòdul 2

 • Conèixer els principals elements que integren l'espai turístic i els processos dinàmics d'aquest espai.
 • Conèixer les característiques de les diferents formes, productes i modalitats turístiques existents.
 • Classificar la varietat d'espais turístics mitjançant l'ús de les tipologies i comparar-los entre si.
 • Exposar els models interpretatius més coneguts del turisme i l'adaptació dels mateixos a les modalitats turístiques.
 • Determinar els factors espacials (físics, culturals i tecnològics) que influeixen en la localització de l'activitat turística.
 • Presentar els factors geogràfics que condicionen el canvi en el model turístic tradicional, en el context d'una societat postindustrial.
 • Comprendre la construcció social de l'espai, en el cas del desenvolupament turístic, a través de l'estudi dels sistemes territorials.
Continguts

Mòdul 1. Els turistes

1) El turista que viatja. Els desplaçaments i la condició de mobilitat del turista

1.1 Els requisits de la mobilitat turística

1.2 D'on procedeixen els turistes i cap a on es dirigeixen?

1.3 Cap a la globalització del turisme?

1.4 El turisme i les barreres al seu desplegament global

2) L'ofici de turista. El significat de fer turisme

2.1 Somnis de turista. Motivació i experiència viscuda

2.2 El descobriment de l'altre

2.3 Els canvis en els mitjans de consum

2.4 La satisfacció de les expectatives dels llocs
 

Mòdul 2. Els llocs turístics

1) L'anatomia dels llocs turístics Com els llocs esdevenen turístics?

1.1 L'emergència i la construcció de llocs turístics. Elements de localització i atracció

1.2 El paper de la distància i l'accessibilitat en la gènesi dels llocs turístics

1.3 Els llocs turístics com a espais dinàmics

2) L'aparença dels llocs turístics

2.1 Les formes dels llocs turístics

2.2 L'abast i les característiques de la condició turística dels llocs

2.3 La percepció dels llocs com a espais turístics

3) El simbolisme dels llocs turístics

3.1 La transformació de les estructures dels llocs turístics. La difícil dialèctica entre el que és preexistent i el que és nou: integració, coexistència o substitució?

3.2 La influència dels llocs turístics sobre la resta del territori

4) La invenció de nous llocs turístics

4.1 Destinacions noves per a noves experiències?

4.2 Destinacions que neixen i reneixen. La reinvenció del turisme en les destinacions madures

4.3 Turisme i desenvolupament en destinacions emergents. Quan només queda l'opció del turisme

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs
Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la, no cal tenir coneixements previs sobre la matèria.
L'assignatura té un enfocament i uns continguts introductoris a la geografia del turisme.
 
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Francesc González Reverté

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.