Accès obert Vols més informació?

Assignatura d'Intermediació Turística

Presentació

Globalització, noves tecnologies i concentració de capitals són alguns dels conceptes bàsics que permeten explicar els canvis que s'estan produint en l'evolució que ens porta a la societat del coneixement. El turístic, i molt específicament l'àmbit de la comercialització dels seus productes i serveis, és un dels sectors on aquests canvis estan sent més visibles.

Inici: 17 febrer 2021

L'assignatura se centra en l'estudi d'una matèria bàsica en la comercialització de productes i serveis turístics com és la intermediació, un subsector complex que exerceix un paper molt més important en el sistema turístic que en altres sectors i indústries.

En aquest sentit, els continguts de l'assignatura se centren en dos aspectes bàsics. D'una banda, en l'anàlisi del concepte, funcions, estructura i organització de les agències de viatges com a principal canal d'intermediació turística. De l'altra, en la identificació dels elements que estan transformant l'estructura de la comercialització turística, fonamentalment a partir del desenvolupament i aplicació en aquest àmbit de les tecnologies de la informació, que ofereixen eines cada cop més eficients per a millorar el coneixement sobre les necessitats dels clients. Aspectes que tenen en consideració tant les empreses proveïdores de productes i serveis turístics com els intermediaris, i que estan canviant les relacions entre tots dos. Els primers, en el seu intent d'apropar-se directament al consumidor final, prescindint de l'intermediari; els segons, amb l'objectiu de reivindicar el seu rol i situar-lo estratègicament en aquest nou escenari.

I en aquest context l'assignatura aborda també la incidència de l'anomenada web 2.0 a partir del qual el concepte d'intermediació turística assoleix una nova dimensió.


L'assignatura, per motius metodològics i organitzatius d'aprenentatge, s'ha dividit en cinc mòduls. Els tres primers tenen un enfocament clarament conceptual per analitzar el paper, organització i estructura de les empreses intermediadores. El quart mòdul s'endinsa en la identificació dels elements que estan provocant transformacions substancials ¿com per exemple en el seu model de negoci, a partir dels canvis introduïts en els sistemes de retribució establerts en la seva relació amb els proveïdors¿. I el cinquè ofereix una visió de les noves oportunitats que les tecnologies de la informació i la comunicació presenten en l'àmbit de les relacions amb els clients, amb el desenvolupament del màrqueting relacional o d'eines que han facilitat el creixement de les xarxes socials. L'anàlisi de casos pràctics molt significatius en aquest àmbit permet completar la visió de la complexa realitat actual i futura de la intermediació turística.

Objectius i competències

Competències específiques

 • Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint-hi relacions satisfactòries.

Objectius generals

L'assignatura té com a objectiu principal descriure els conceptes bàsics de la intermediació turística i plantejar els canvis estructurals que en aquest àmbit s'estan produint per aconseguir que l'estudiant pugui:

 • Comprendre l'evolució de la intermediació turística.
 • Conèixer les característiques dels operadors turístics i les agències de viatges i el paper essencial i complex que desenvolupen en el sistema turístic.
 • Destacar els punts clau d'una gestió empresarial eficient orientada a la millora de la qualitat de les agències de viatges.
 • Considerar les fases i elements d'un model de procés de producció, comercialització i distribució turística.
 • Reflexionar sobre la utilitat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la distribució turística i identificar les claus que permeten descriure els canvis estructurals que estan provocant en aquest àmbit.
 • Estudiar com el concepte d'intermediació es reinventa per adaptar-se a les noves necessitats del mercat.
 • Comprovar, a través de l'anàlisi de casos pràctics, com la identificació, segmentació i relació amb els clients esdevé un criteri estratègic bàsic en l'àmbit de la intermediació.
 • Analitzar les diferents eines que les noves tecnologies faciliten per a millorar eficientment les relacions entre empreses intermediàries i clients en un entorn web 2.0.
Continguts

Mòdul 1. La intermediació i distribució turística. Què és, qui la fa i com es porta a terme?

 • Fonaments i evolució de la intermediació turística.
 • Multipaper de les agències de viatges en el sistema turístic.
 • Posició de les agències de viatges en el sistema turístic.
 • Missió social i funcions.
 • Classificació i tipologia de les agències de viatges.
 • Estructura d'explotació de les agències de viatges.
 • Principals grups empresarials del sector.

Mòdul 2. Gestió de la producció de serveis i viatges

 • Concepte i funcions de la gestió.
 • Orientacions de la gestió.
 • Gestió de la demanda.
 • Segments viatgers més habituals.
 • Gestió de l'oferta a les agències de viatges.
 • Decisions i objectius sobre oferta a les agències de viatges.
 • Política de comercialització i distribució.

Mòdul 3. Estructura i organització de les agències de viatges

 • Entorn extern i intern de les agències de viatges.
 • Nivells de gestió i responsabilitat.
 • Política de selecció i contractació de recursos humans.
 • Nou model d'organigrama per a una agència de viatges actual.
 • Gestió de la informació i la comunicació en les agències de viatges.
 • Comerç electrònic i organització en les agències.
 • Control de la gestió en les agències.
 • Situació i tendències.

Mòdul 4. Distribució electrònica: el punt de vista del proveïdor

 • Internet: viatges i comerç electrònic.
 • Proveïdors turístics.
 • Venda a internet i intermediaris tecnològics.

Mòdul 5. Noves estratègies en la relació amb el client

 • Màrqueting electrònic i CRM a internet.
 • De la web 1.0 a la web 2.0.
 • Agències de viatges i web 2.0.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs
És recomanable haver cursat prèviament assignatures bàsiques i assignatures obligatòries com Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Direcció i màrqueting en turisme, Operacions i processos de producció en turisme, Destinacions turístiques i Dret de les activitats turístiques.
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Joan Miquel Gomis López
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació