Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Gestió dels serveis turístics

Presentació

L'assignatura Gestió dels Serveis Turístics està orientada als serveis turístics del sector d'allotjament (hoteler) i de restauració, dos dels serveis turístics que tenen una major implantació en l'activitat turística.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 16 setembre 2020

L'assignatura s'ha estructurat racionalment en quatre mòduls, amb una estreta vinculació entre ells:

 1. Les empreses turístiques d'allotjament.
 2. El servei de restauració.
 3. L'impacte de les TIC en la gestió dels serveis turístics: allotjaments i restauració.
 4. L'atenció al client.

En el primer mòdul d'aquesta assignatura es destaca la necessitat d'establir una sèrie d'aspectes bàsics de la indústria turística, els quals serviran per assentar altres coneixements exposats a partir del mòdul didàctic segon. En aquest sentit, el desenvolupament comença prestant una major atenció als establiments d'allotjament, producte bàsic de la indústria turística, però sense oblidar l'oferta complementària que conformen les empreses de restauració que es tracten en el segon mòdul.

Exposem amb detall en aquests dos primers mòduls, aspectes tals com a diferents tipus d'explotació amb els seus avantatges i inconvenients, a més de qüestions econòmiques relacionades a tenir en consideració.

En el mòdul tercer es tracta el paper que exerceixen les TIC en un entorn tan dinàmic amb un nivell de competitivitat global ja que és essencial destacar la seva importància en l'actualitat. En particular incidim com les TIC estan afectant, o poden afectar, l'activitat turística, esmentant especialment el cas dels hotels i els restaurants.

Finalment, en el quart mòdul s'incideix sobre el caràcter humà del servei turístic. D'aquesta manera, s'ha dedicat una especial atenció, en el mòdul quart, a les persones com les responsables de la prestació dels serveis al client, la conveniència d'aprendre com es gestionen aquests grups humans i destacar la seva importància per assolir l'excel·lència en la prestació de serveis.

Objectius i competències

Objectius

 • Descobrir la importància del caràcter de servei que porta amb si l'activitat turística.
 • Analitzar les variables tècnic econòmiques més importants que operen en els serveis turístics, així com aprendre les diferents formes d'explotació de les empreses turístiques.
 • Reflexionar sobre la importància i la necessitat constant de la innovació aplicada als serveis turístics, més concretament aplicada a la restauració.
 • Conèixer i utilitzar les TIC, integrant aquest coneixement per identificar i valorar els avantatges, inconvenients i oportunitats que representen per al Turisme i en particular per als allotjaments i la restauració.
 • Conèixer i valorar els canvis en la lògica organitzativa propiciats per les TIC, en relació amb el turisme. inconvenients i oportunitats que representen per al turisme.
 • Valorar el caràcter humà de l'activitat turística i el seu paper fonamental i implicacions en la prestació dels serveis.
 • Explorar el concepte d'atenció al client i les repercussions que té per a l'empresa turística la seva adequada gestió.

Competències

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb el mateix.
Continguts

1. Les empreses turístiques d'allotjament.

 • Les empreses turístiques d'allotjament
 • El Sistema Uniforme de Comptabilitat Hotelera (Uniform System of Accounts for Hotels)
 • Yield management
 • Tendències turístiques

2. El servei de restauració.

 • Les empreses de restauració
 • La direcció dels serveis de restauració
 • La gestió de banquets. La seva importància actual
 • Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments

3. L'impacte de les TIC en la gestió dels serveis turístics: allotjaments i restauració.

 • Les TIC: canvi de paradigma tecnoeconòmic
 • Les TIC com a motor de canvi en l'activitat turística
 • Nivell d'implantació de les TIC des de la perspectiva de la demanda
 • Polítiques públiques de la Unió Europea i Espanya
 • Aplicacions de les TIC al sector d'allotjaments i restauració

4. L'atenció al client.

 • L'atenció al client en les empreses turístiques
 • El servei en les empreses turístiques
 • L'estratègia de servei
 • El personal
 • El client
 • La gestió de l'atenció al client
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Pablo Díaz Luque

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: 16 de setembre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació