Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Estructura dels mercats turístics 

En aquesta assignatura, s'ofereixen els conceptes bàsics que han de permetre a l'estudiant d'introduir-se plenament en l'àmbit de coneixement de l'economia turística i situar l'estudi del turisme a partir la comprensió de l'operativitat dels seus mercats i de les decisions que adopten els agents econòmics.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

A un país eminentment turístic com el nostre, té un interès indubtable el funcionament d'aquests mercats, observant amb detall l'estructura ja sigui dels denominats mercats genèrics com dels especialitzats, així com de les seves relacions i conflictes.

Per a qualsevol professional que desenvolupi les seves tasques en l'àmbit de l'activitat turística així com per a qualsevol persona interessada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn, així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.

L'assignatura ofereix addicionalment una anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la societat del coneixement, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o el fenomen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.

Objectius i competències

La competència transversal dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballa en aquesta assignatura és:

 • Capacitat d'anàlisi crítica i de síntesi.

Les competències específiques del grau en Turisme que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

El primer objectiu de l'assignatura és conèixer les definicions fonamentals i els conceptes bàsics entorn del sistema turístic, per tal de facilitar una comprensió del fenomen turístic en tota la seva dimensió. És important conèixer les característiques distintives de la demanda i l'oferta turística, posant un èmfasi especial en l'estructura empresarial del sector i en els factors determinants de la seva competitivitat.

Serà també rellevant comprendre les particularitats de l'evolució històrica i contemporània d'aquesta activitat econòmica, tant pel que fa als canvis en la provisió de serveis com als patrons del consum turístic.

S'identificaran posteriorment els principals recursos turístics i s'avaluarà la seva potencialitat de futur, tot oferint els coneixements envers les noves tendències i els reptes que aquesta activitat haurà d'afrontar en un futur pròxim. Finalment, es busca esbrinar com les noves tecnologies poden afectar el desenvolupament futur del sector.

Continguts

Mòdul 1. Els «turistòlegs» i el turisme

Introducció. Canvi i oportunitat

1.1. Començar a reflexionar: els «turistòlegs» i el turisme

1.2. Començar a comprendre: conceptes i classificacions bàsiques

1.3. Començar a analitzar: la mesura del turisme en l'economia

Mòdul 2. Caracterització del sistema turístic

Introducció. El sistema i els seus components

2.1. Les particularitats del turisme

2.2. Caracterització del sistema turístic

2.3. Els components del sistema turístic

Mòdul 3. Els antecedents i determinants del turisme

Introducció. Del passat al futur

3.1. Les primeres manifestacions

3.2. La gènesi del turisme modern

3.3. Cap a la industrialització i popularització del turisme

Mòdul 4. L'estructura del turisme genèric

Introducció. El turisme genèric en el paradigma fordista

4.1. Elements impulsors de l'entorn

4.2. El turisme de sol i platja

4.3. El turisme urbà

4.4. El turisme rural

Mòdul 5. L'estructura del turisme especialitzat

Introducció. El turisme especialitzat en el paradigma postfordista

5.1. Elements impulsors de l'entorn

5.2. Turisme motivat per recursos naturals

5.3. Turisme motivat per recursos culturals

5.4. Turisme motivat per activitats professionals

5.5. Turisme motivat per la salut i l'esport

Mòdul 6. La transformació del sistema turístic

Introducció. Les claus del sistema

6.1. Els motors del canvi en la demanda

6.2. Els motors del canvi en l'oferta

6.3. Efectes en els intermediaris

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la, no cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts introductoris per a la comprensió dels principals fonaments econòmics del turisme. L'assignatura no es projecta en un camp professional particular, i és de gran utilitat per a la comprensió de la realitat econòmica que conforma el sector turístic.
 
Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Lluís Alfons Garay Tamajón

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.