Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Destinacions turístiques

L'assignatura de Destinacions Turístiques pretén oferir una lectura del món a través del turisme. Es tracta de donar a conèixer la situació actual del planeta, pel que fa a les seves diferents temàtiques humanes i socials, per a ser comprès als ulls dels agents vinculats amb el turisme.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Donat el seu marcat caràcter territorial l'ús de l'estadística regional i per països i la cartografia d'espais i de modalitats turístiques hi són presents al llarg de tot el contingut.

En especial es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el món que l'envolta i sobre el qual s'assenta i s'entén aquesta activitat. Simultàniament es pretén orientar sobre les diferents maneres com el turisme dóna forma al món. Aquesta visió és molt important ja que cada cop el turisme pren més protagonisme com a activitat humana i organitzadora de l'espai. No es tracta però simplement de fer un repàs descriptiu d'accidents físics i de capitals sinó de destacar els aspectes ambientals, demogràfics, socioeconòmics i geopolítics que donen personalitat a les diferents regions del planeta, veure de quina manera els diferents contexts influeixen sobre l'activitat turística i presentar-ho de manera ordenada mitjançant una regionalització (una divisió en regions homogènies del territori mundial).

Un dels temes que es presenten en aquesta assignatura és el paper que el turisme pren en la globalització econòmica i fins on arriba el seu paper com a vector de desenvolupament i d'integració de mercats. De fet es tracta de dues dinàmiques relacionades ja que la globalització té per característica principal l'obertura de les economies i el trencament de l'aïllament, almenys i el turisme és especialment sensible a aquest fet. La relació entre el turisme, el creixement econòmic i el desenvolupament humà és força complexa i requereix que el procés de globalització no sigui asimètric sinó que tendeixi a igualar les societats aprofitant, per exemple, les oportunitats que ofereix el turisme. Per aquest motiu s'insistirà en la necessitat d'usar el turisme com a fórmula pel desenvolupament endogen i dels vincles de l'activitat amb el desenvolupament sostenible.

L'estudiant de turisme ha de ser capaç, en convertir-se en graduat, d'identificar les principals zones turístiques del món i la seva importància global i regional. Per això serà fonamental la descripció de l'estructura turística del món per grans modalitats (turisme litoral, urbà, de natura i de muntanya). Concretament s'analitzen les condicions de localització d'aquestes modalitats, el pes de cada modalitat en el conjunt de l'activitat turística, els vincles territorials i d'altres factors que els potencien segons la regió de referència, els fluxos turístics que generen i l'oferta (sempre que existeixen dades) disponible, així com els impactes de diferent tipus que genera cada modalitat.

Finalment, es pretén que l'estudiant sigui capaç d'interpretar en clau turística l'organització del món i de conèixer els factors geogràfics bàsics que li donen forma i idiosincràsia a les diferents regions que el composen. Per això es pretén realitzar un recorregut pel conjunt del món habitat i amb ús turístic, dividit en grans regions i subregions, tot oferint informació sobre diferents temes clau. El coneixement de les regions del món i les condicions que les fan propícies al desenvolupament de l'activitat turística, que les impedeixen o que les romanen latents en funció de certes condicions són elements de referència tant per la pràctica empresarial, ja sigui com a prospectiva de llocs turístics o com a servidor d'informació sobre l'oferta existent, com de planificació i millora de l'activitat en les destinacions.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer el context ambiental, social, econòmic, cultural i polític de les principals regions i països del món.
 • Utilitzar una proposta de regionalització del món com a via per entendre els contrastos i similituds entre les grans regions i subregions mundials.
 • Apreciar el canvi d'enfocament dels mateixos problemes segons l'escala de referència.
 • Usar una descripció regional del món com a eina informativa i analítica en el món del turisme.
 • Distingir el paper real del turisme en les diferents regions del món.
 • Entendre la distribució, importància i impacte de les principals modalitats turístiques al món.
 • Comprendre críticament la capacitat del turisme com a factor de desenvolupament.
 • Revisar casos i exemples de destinacions turístiques a escala local, regional o nacional que permetin il·lustrar sobre la diversitat de les mateixes o que siguin rellevants per algunes de les qüestions exposades.
 • Saber utilitzar fonts cartogràfiques i estadístiques bàsiques per a l'estudi de les destinacions turístiques al món.
 • Saber quins són i per a que serveixen alguns dels indicadors de desenvolupament.

Competències

 • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques, i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments amb consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
Continguts
 • Les destinacions turístiques i l'organització del món
 • Geografia de les modalitats turístiques al món
 • L'espai de les destinacions turístiques al món
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Francesc González Reverté

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.