Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Desenvolupament sostenible

Durant les darreres dècades, els canvis de paradigma i enfocaments del sector turístic han incorporat decididament la sostenibilitat com a punt de vista. El grau de Turisme se sent compromès amb aquesta transformació i per això aposta per donar una formació teòrica i aplicada en sostenibilitat als nostres estudiants. L'assignatura de Desenvolupament sostenible és una oportunitat formativa essencial per al currículum acadèmic, ja que ofereix la possibilitat d'entendre el turisme des d'una òptica econòmicament, socialment i ambientalment responsable.

Inici: 16 febrer 2022

El primer propòsit de l'assignatura és exposar amb deteniment i entendre els conceptes, els processos i les dinàmiques que justifiquen i expliquen el model de turisme sostenible a partir dels mòduls dels materials docents i d'activitats teoricopràctiques durant l'avaluació contínua.

L'assignatura té un vessant aplicat molt considerable pensant d'oferir respostes en clau de sostenibilitat a problemes potencials que els estudiants podran trobar en el seu desenvolupament professional futur en el camp del turisme. És per aquest motiu que la proposta d'avaluació contínua gira al voltant de la confecció de diferents pràctiques sobre els processos de sostenibilitat aplicats a les destinacions i a les empreses turístiques. Alguns dels elements que es treballen són l'anàlisi d'impactes, el disseny d'instruments de sostenibilitat (com ara la taxa turística), la planificació sostenible de destinacions o l'avaluació de la gestió de la sostenibilitat en empreses turístiques. Es tracta, per tant, de conèixer la realitat del sector a partir d'exercicis pràctics per tal d'arribar a uns resultats d'aprenentatge que no només impliquin el coneixement teòric de la sostenibilitat aplicada al turisme, sinó que també siguin capaços de generar una visió crítica i socialment útil del sector.

Objectius i competències

Objectius

Objectius generals:

 1. Comprendre els conceptes i els criteris teòrics que configuren el desenvolupament sostenible.
 2. Comprendre les opcions i les limitacions que té el turisme per a esdevenir una activitat propera als principis del desenvolupament sostenible de l'activitat turística.
 3. Entendre les pràctiques de turisme sostenible a partir de l'estudi de casos reals.
 4. Desenvolupar una visió crítica al voltant de les diferents gradacions i percepcions que els agents turístics i els grups de països tenen al voltant del concepte de sostenibilitat aplicat al turisme.
 5. Estimular la pràctica de la sostenibilitat en el món del turisme.
 6. Comprendre la importància que tenen l'escala local i els projectes a llarg termini per a construir pràctiques turístiques sostenibles.
 7. Aproximar-se al coneixement dels instruments principals per a la gestió i la mesura del turisme sostenible.
 8. Adquirir una visió sintètica del desenvolupament sostenible mitjançant l'estudi dels acords internacionals i la discussió científica sobre aquest concepte.
 9. Explorar el concepte de turisme sostenible en relació amb diferents contextos econòmics, socioculturals i territorials.
 10. Explorar el concepte de turisme sostenible en relació amb les principals modalitats i tipologies d'espais turístics existents.


Competències

Competències transversals:

 1. Capacitat per a adoptar actituds i comportaments amb una pràctica professional ètica i responsable.
 2. Capacitat per a buscar, identificar i organitzar adequadament la informació.
 3. Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 4. Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al desenvolupament de projectes de sostenibilitat.  

Competències específiques:

 1. Capacitat per a reconèixer els principis del turisme sostenible.
 2. Capacitat per a conèixer el funcionament de les destinacions des del punt de vista de la seva sostenibilitat.
 3. Capacitat per a avaluar els sistemes de gestió de les destinacions d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 4. Capacitat per a aplicar tècniques de sostenibilitat a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques.
 5. Capacitat per a gestionar i administrar eficientment una organització pública, privada o mixta, i d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 6. Capacitat per a dissenyar i planificar eficientment estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat.
Continguts


Mòdul 1. Concepte. El turisme en el context de la sostenibilitat

1.1 Clarificant els conceptes

1.1.1 Definicions de desenvolupament sostenible

1.1.2 Tipologia de definicions

1.1.3 Evolució del concepte: del desenvolupament sostenible a la sostenibilitat

1.2 Exposar els fonaments de la sostenibilitat. Principis i estratègies

1.3 Entendre els reptes. Problemes i límits a la sostenibilitat

1.4 El turisme en el marc de la sostenibilitat. Objectius, estratègies i reptes


Mòdul 2. Finalitat. Necessitats, objectius i prioritats per a l'assoliment d'un turisme més sostenible

2.1 Necessitats

2.1.1 El sistema natural i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat

2.1.2 El sistema social i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat

2.1.3 El sistema econòmic i la seva dimensió turística. Impactes del turisme i propostes des de la sostenibilitat

2.2 Objectius i fites del turisme sostenible: biodiversitat i manteniment dels recursos, igualtat social i participació, redistribució i reducció de la pobresa

2.3 Prioritats. Alguns dels grans temes globals i la seva relació amb el turisme (urbanització, transport i energia, biodiversitat, canvi climàtic, aigua)


Mòdul 3. Acció. La introducció de la sostenibilitat en els elements i agents del sistema turístic

3.1 L'empresa i la responsabilitat social

3.2 La responsabilitat dels actors del turisme amb la sostenibilitat

3.3 El turista sostenible i el seu compromís amb la sostenibilitat

3.4 La gestió sostenible de les destinacions com a element de competitivitat

3.5 Instruments per a la planificació sostenible del turisme

3.6 Instruments de mesura i control. Els indicadors. Necessitat, procediment i tècniques de mesura, models i índexs


Mòdul 4. Praxi. Cap a formes alternatives de fer turisme

4.1 Cooperació internacional i turisme

4.2 Avenços i recerca en turisme sostenible. Experiències de bones pràctiques de turisme sostenible

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Joan MIquel Gomis
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €

Matrícula oberta:
fins al 26 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.