Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Psicologia de l'educació i de la instrucció

Presentació

Aquesta assignatura pretén oferir una visió del paper que tenen les pràctiques educatives en l'aprenentatge i el desenvolupament de les persones i alhora contribuir a identificar i conèixer alguns dels factors i processos psicològics susceptibles d'explicar aquest paper o aquesta influència.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 17 febrer 2021

Contribueix, per tant, a crear un marc conceptual des del qual orientar la reflexió sobre la pràctica, el disseny i la millora dels processos educatius en qualsevol context (familiar, escolar, de lleure...) tot analitzant els factors psicològics i psicosocials que hi incideixen. En aquest sentit, es planteja des de dos vessants molt clars: una visió epistemològica general d'aquesta matèria que la concep com una disciplina pont de naturalesa aplicada entre el coneixement psicològic i la teoria i la pràctica educativa; i l'enfocament teòric de referència, que s'assumeix com una concepció constructivista d'orientació sociocultural del psiquisme humà.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Adquirir una concepció de la psicologia de l'educació i de la instrucció, com a disciplines pont de caràcter aplicat, que elaboren models explicatius sobre el seu objecte d'estudi, generen procediments d'intervenció sobre aquest objecte d'estudi i contribueixen a fonamentar unes pràctiques professionals de qualitat.
 2. Analitzar les relacions entre el desenvolupament psicològic i l'educació, valorant la influència que té sobre el desenvolupament personal el fet de participar en diferents tipus de processos educatius.
 3. Conèixer els trets fonamentals de l'organització social de l'educació i algunes de les característiques de les pràctiques educatives més rellevants en la nostra societat.
 4. Analitzar les relacions entre tipus diferents de pràctiques educatives i valorar-ne el seu paper com a motor del desenvolupament personal.
 5. Conèixer un marc conceptual de referència integrador de caire socioconstructivista que permeti una aproximació fonamentada a l'anàlisi dels processos educatius en general, i de les pràctiques educatives escolars en particular, dels principals factors que hi intervenen i de les relacions que s'hi estableixen.
 6. Conèixer alguns dels processos intrapsicològics i interpsicològics susceptibles d'explicar la dinàmica dels processos d'ensenyament i aprenentatge en general, i escolars en particular, i situar aquest coneixement en un marc conceptual de referència integrador de caire socioconstructivista.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat d'identificar i analitzar demandes i necessitats d'intervenció psicoeducativa.
 2. Capacitat d'identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 3. Capacitat d'usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia de l'educació o de la instrucció com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions i fer propostes de millora.
 4. Capacitat de valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels instruments, models o tècniques més adequades per a l'avaluació i la intervenció en contextos d'assessorament psicoeducatiu.
 5. Capacitat d'analitzar i interpretar críticament dades i situacions pròpies de la intervenció psicoeducativa.
 6. Capacitat de mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts en els contextos d'intervenció psicoeducativa.
Continguts
 • De què parlem quan parlem de psicologia de l'educació i de la instrucció?
 • L'aprenentatge influeix en el desenvolupament humà?
 • Com s'aprèn en el context educatiu escolar?
 • Com s'aprèn en el context educatiu familiar?
 • Es pot aprendre mirant la televisió?
 • S'aprèn millor amb les tecnologies de la informació i la comunicació?
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Rosa M. Mayordomo Saiz

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació