Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Psicologia del desenvolupament I

Presentació

Els canvis en l'estudi del desenvolupament de l'ésser humà, els quals es troben en un procés de renovació i de descoberta, són el nucli d'aquesta assignatura.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 17 febrer 2021

L'assignatura està concebuda com un instrument de reflexió que pretén aportar nous coneixements, ajudar-vos a adquirir noves habilitats i treballar personalment les vostres actituds vers els continguts que la configuren. Potser la vostra experiència us ha permès conèixer alguns aspectes sobre com són els infants i els adolescents a l'aula i al pati escolar; altres els coneixereu per mitjà de la intervenció educativa fora de l'escola (barris o esplais, per exemple); bastants tindreu un coneixement vivencial, com a mares i pares, de què és veure avançar una criatura per la vida. El que aquí us proposem és que prengueu distància de les circumstàncies en què s'ha modelat el vostre coneixement i la vostra experiència i que feu una autocrítica dels vostres coneixements i creences, apropant-vos a un cos de coneixement específic i a la seva terminologia.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els mecanismes bàsics de coneixement i d'adaptació al medi de què disposa l'individu en els seus primers moments: la percepció i el moviment.
 2. Comprendre com es produeix el pas de l'acció (del moviment) a la representació (al pensament) en el desenvolupament infantil.
 3. Conèixer i diferenciar entre la teoria piagetiana i la vigotskiana.
 4. Conèixer la teoria de la ment.
 5. Reinterpretar els coneixements tradicionals i implícits i manifestar una visió més amplia.
 6. Aprendre les diferents teories sobre socialització i comunicació.
 7. Definir el desenvolupament de la identitat personal, emocional, psicosexual, l'altruisme i la conducta prosocial.
 8. Iniciar-se en noves perspectives d'anàlisi del desenvolupament: la perspectiva ecològica i la sistèmica, que permetran considerar la persona com un ésser dinàmic i global.
 9. Obrir-se a la diversitat com a font d'especificitats en el desenvolupament, especialment en relació amb la consideració de diferents grups culturals.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat d'anàlisi de teories, textos i situacions.
 2. Capacitat de sintetitzar exposicions teòriques, idees i revisions bibliogràfiques.
 3. Capacitat d'avaluar críticament, establir conclusions fonamentades i prendre decisions a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes en què es treballi.
 4. Capacitat de treball autònom i de responsabilització del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
 5. Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 6. Capacitat d'ús dels coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 7. Capacitat d'identificar i relacionar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic en la infància.
 8. Capacitat d'identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
Continguts
 • Història i teoria del desenvolupament
 • Desenvolupament personal i educació
 • Desenvolupament psicobiològic
 • Desenvolupament social, afectiu i comunicatiu durant els dos primers anys
 • Desenvolupament cognitiu en nens i nenes de 2 a 11 anys
 • Desenvolupament socioafectiu en nens i nenes de 2 a 11 anys
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Eulàlia Hernàndez Encuentra

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació