Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció de l'estat del benestar que, juntament amb els altres sistemes de benestar, tenen l'objectiu de garantir la igualtat de drets i oportunitats de tota la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida.

El sistema de serveis socials és el sistema de protecció més jove i s'ha desenvolupat sobretot al llarg dels últims trenta anys. És hereu de les formes antigues de caritat i beneficència, així com dels diversos conceptes de solidaritat i cooperació que van sorgir del moviment obrer. És un dels pilars de l'estat del benestar, juntament amb els sistemes de salut, educació, habitatge, polítiques públiques de tipus ocupacional i protecció contra l'atur.

D'aquesta manera, tenim un sistema sanitari que atén i protegeix la salut o un sistema educatiu que assegura l'accés a l'educació entre els sis i els setze anys. Aquests dos sistemes atenen de manera universal, independentment dels recursos econòmics de què es disposi. Hi ha altres necessitats, com ara l'ocupació, l'habitatge o la garantia de rendes, que també tenen els seus propis sistemes que fan que no depenguem únicament de la nostra capacitat de compra. En totes aquestes àrees, sabem que no depenem únicament dels nostres propis mitjans per tenir cobertes aquestes necessitats.

Ha calgut un llarg recorregut històric i social perquè poguéssim construir un estat que protegís la cobertura de les necessitats dels seus ciutadans. Arribar fins aquí ha implicat un procés de reconeixement de drets. Dit d'una altra manera, ha comportat el reconeixement de totes les persones com a ciutadans i membres de "ple dret" de la comunitat, i una tendència a abolir els privilegis i els drets de classe.

Que els serveis socials s'emmarquin en l'àmbit del dret subjectiu significa que es poden exigir davant la llei, de la mateixa manera que es pot exigir el dret a l'educació o a la salut. Però aquest tema, així com l'organització i la metodologia específica que exigeixen, és molt desigual en el territori espanyol.

En efecte, a diferència dels altres àmbits del benestar, els serveis socials estan descentralitzats en les comunitats autònomes i corporacions locals. És a dir, és l'únic àmbit en què és cada comunitat autònoma qui desplega aquest sistema amb les seves pròpies lleis. Aquí cada autonomia té competència exclusiva. Això, d'una banda, ha agilitzat el desenvolupament del sistema de serveis socials. De l'altra, però, comporta desigualtats territorials importants. De fet, no hi ha cap acord que asseguri els mínims drets socials que ha de tenir la ciutadania espanyola, independentment de la comunitat autònoma o localitat en què es visqui. En aquest sentit, hi ha autonomies que avancen a enquadrar els serveis socials en l'àmbit del dret social, exigible davant la llei i no subjecte a disponibilitat pressupostària. En canvi, n'hi ha d'altres que es continuen movent en l'àmbit de les prestacions no garantides (el servei o prestació està subjecte a disponibilitat pressupostària).

D'altra banda, els serveis socials han experimentat una evolució i una transformació constants, particularment destacades en l'última dècada. Aquesta assignatura té l'objectiu, d'una banda, de mostrar-ne l'evolució històrica, l'estructura i la lògica i, per l'altra, de comprendre les variables que han condicionat i condicionen aquestes transformacions. Per fer-ho, s'aprofundirà en els conceptes clau que han constituït la historicitat, l'estructura i l'ordenació dels serveis socials, així com en les lògiques que hi ha darrere les polítiques socials d'aquests últims anys.

Resumint, l'objectiu d'aquesta assignatura és facilitar als estudiants els elements que garanteixen el coneixement sobre els antecedents, l'evolució i la situació actual dels serveis socials a Espanya sense perjudici de les competències bàsiques necessàries que permeten una anàlisi profunda de les transformacions actuals. Amb això, un dels objectius centrals serà la reflexió i el diàleg de les diferents aproximacions que es presenten en els mòduls. Així mateix, s'intentarà concretar l'impacte d'aquestes polítiques socials sobre els ciutadans, l'aprofundiment en els criteris tècnics i les eines que han d'orientar les pràctiques professionals.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

L'assignatura Serveis socials del grau d'Educació Social és d'importància clau, ja que aquesta és una professió que promou la millora de les condicions socials que incideixen en el desenvolupament de la persona i la comunitat.

Els educadors i educadores socials són els professionals que faciliten canvis personals i socialsPer fer aquesta tasca, s'han de coordinar amb altres professionals d'aquest i altres àmbits del benestarÉs imprescindible, doncs, poder situar els serveis socials com un dels pilars del benestar i comprendre'n alguns dels components en els àmbits històric, cultural, social, polític i organitzatiu.

En definitiva, l'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant conegui tan bé com sigui possible el mitjà i els recursos amb els quals i des dels quals exercirà la professióEls materials estan proposats com a guia, de manera que puguin ser consultats al llarg de l'exercici professional.

La formació que s'obtindrà en aquesta assignatura pot ser aplicada en diferents àmbits, com ara:

 • Família, entorn i comunitat.
 • Itineraris d'inclusió social.
 • Cultura i acció socioeducativa.
 • Dependència i acompanyament en l'autonomia.
 • Salut i educació social.
 • Infància, adolescència i acció socioeducativa.
 • Acció socioeducativa i diversitat cultural.
Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Definir què s'entén per pobresa i exclusió, i ampliar-ne els significats.
 2. Conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica de l'estat del benestar i els serveis socials.
 3. Descriure l'estructuració del sistema de serveis socials i els principis generals d'actuació.
 4. Conèixer els diferents paradigmes que s'utilitzen en el camp social: neoliberal, socialdemòcrata, del decreixement.
 5. Conèixer les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 2. Anàlisi i síntesi.
 3. Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 4. Gestió de la informació.
 5. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.
 6. Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.
Continguts

Amb l'ajuda de diferents autors (Castel, Kasz, Beck, Bauman, Subirats...), aprofundeix en el procés d'exclusió diferenciant els eixos relatius a la vulnerabilitat i a la desafiliació.

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Asunción Pié Balaguer

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.