Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions

Presentació

Aquesta assignatura presenta el coneixement necessari per enfocar adequadament les situacions de conflicte organitzacional, i aporta a l'estudiant les eines i estratègies necessàries per afrontar, gestionar i / o transformar d'una manera eficaç i eficient la situació de conflicte, en funció de les necessitats de les organitzacions.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 16 setembre 2020

Els continguts d'aquesta assignatura es desenvolupen al voltant del conflicte en les organitzacions, la seva definició, la seva identificació i la seva gestió i s'articulen en cinc mòduls.

En el primer mòdul que treballem, que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 2, estudiem el conflicte i la negociació des de la perspectiva sociològica en el context de les relacions laborals i el canvi social en el seu desenvolupament històric.

En el segon,que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 1, s'analitza el conflicte des d'una perspectiva psicosocial i, a través de tres teories, ens planteja la importància de la interacció discursiva i del llenguatge en la dinàmica i construcció del conflicte.  Així mateix s'assenyalen els mecanismes de gestió i les possibilitats de canvi, transformació, en la realitat organitzacional.

El tercer mòdul ens porta a les definicions del conflicte organitzacional que donen diversos autors. S'analitzen les respostes de les persones i les organitzacions davant del conflicte. També s'aborden les principals tipologies de conflicte i el concepte de transformació del mateix segons el model de William Ury.

En el quart mòdul estudiarem la gestió positiva del conflicte en les organitzacions i les tècniques que utilitzem.

El cinquè mòdul està dedicat a tractar la negociació i la mediació dins de la gestió alternativa de conflictes (GAC), assenyalant els seus avantatges per a les organitzacions davant els sistemes tradicionals.

Objectius i competències
Competències
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

Objectius

 • Identificar i estudiar el conflicte organitzacional, els seus tipus, les respostes de l'organització i les possibilitats de transformació.
 • Reflexionar i estudiar el model de gestió positiva del conflicte, conèixer com el conflicte pot estimular el rendiment, identificar i gestionar les emocions i el poder per transformar la situació de conflicte en l'organització.
 • Conèixer els principals mitjans alternatius de gestió del conflicte, els paradigmes i models de gestió, basats especialment en la negociació i mediació, els seus processos i tècniques, i les últimes aplicacions vinculades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Continguts
Mòdul 1: Dinàmica i gestió del conflicte. La perspectiva psicosocial
 
En aquest mòdul es realitza una introducció a les principals conceptualizacions i teories psicosocials per comprendre la dinàmica del conflicte i els seus mecanismes de gestió.  S'estudien diferents aspectes clau inherents a la construcció psicosocial del conflicte per valorar possibilitats de canvi, de transformació i d'aplicació a través de la negociació a la realitat organitzacional.
 
Mòdul 2: Teories del conflicte i negociació laboral. Una perspectiva sociològica
 
En aquest mòdul s'estudien les dues nocions centrals, el conflicte i la negociació, des de la seva vinculació sociològica amb el sistema de relacions laborals. Es presenta el conflicte relacionat històricament amb el canvi social i els diferents pactes i regulacions de les estructures i institucions socials. El conflicte es presenta des d'una noció instrumental que permet el desenvolupament d'estratègies racionals i conductes deliberades. Per això, la negociació és presentada com el canal principal per a la regulació i gestió de les relacions laborals en les institucions i organitzacions.
  
 Mòdul 3: El conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el concepte de conflicte organitzacional atenent diverses definicions que els autors de referència ofereixen així com a les actituds i a les respostes que les persones i les organitzacions presenten davant del conflicte. També s'exposen les principals tipologies de conflicte organitzacional.
 
Mòdul 4: La gestió del conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el model de gestió positiva del conflicte i les tècniques de gestió, per exemple, les tècniques d'escolta activa, de comunicació o d'apoderament. També s'exposen les diferents estratègies i tècniques per estimular el conflicte amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment de les organitzacions. A més, es presenta el paper que el poder i les emocions exerceixen en les organitzacions, s'identifiquen els principals tipus de poder i d'emocions, així com les tècniques per a la gestió de diverses situacions de conflicte. Finalment, es presenten els diferents estils i conductes per gestionar el conflicte organitzacional.
 
Mòdul 5: Els mitjans alternatius de gestió
 
En aquest mòdul es tracta la negociació i la mediació com els mitjans principals de gestió del conflicte. Es presenta el marc de la gestió alternativa de conflictes (GAC) i els seus avantatges enfront de la utilització dels sistemes tradicionals de gestió del conflicte.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Elsa Santamaria López

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inicio docència: setembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació