Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Models d'acció socioeducativa

El propòsit general de l'assignatura Models d'acció socioeducativa és el de contribuir a formular preguntes que, sent aparentment simples, serveixen de guia en l'acció social educativa: què és un model d'acció socioeducativa?, per què és important reflexionar sobre els models d'acció socioeducativa?, quins elements requereix el professional de l'educació social per a desplegar la seva acció professional?, és possible treballar en contra de l'educació social sense advertir-ho?

Inici: 17 febrer 2021

També s'ha volgut aproximar algunes respostes que tenen a veure amb les experiències professionals i pràctiques. Respostes que no busquen tapar noves preguntes, sinó, per contra, promoure-les, ja que no pretenen erigir-se com a veritat ni absoluta ni atemporal, però sí com una aportació per a la construcció d'aquest camp de sabers, coneixements i pràctiques que hem anomenat educació social.

Formular qüestions d'abast tan ampli requereix certs trajectes que permetin situar-les i aportar-hi una orientació. Així, en els recorreguts de l'assignatura, situarem la teoria i pràctica de l'educador social, els elements que configuren els models des dels quals es pensa i actua l'educació social, els canvis radicals que s'estan produint en les ciències i que afecten la formació dels nous professionals i els canvis de fons que modulen les transformacions actuals del social i cultural, així com en el camp de les polítiques socials i el control social. Per a això, es desenvolupen aportacions de diferents discursos (de la sociologia, de la pedagogia social, de l'antropologia, de la psicoanàlisi, entre els principals) per a la clarificació de certes qüestions que impacten directament en el camp de l'educació social i en l'elaboració dels seus models.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer les aportacions teoricometodològiques dels models d'educació social.
 • Dur a terme un treball crític sobre el saber i els models de l'acció socioeducativa actual.
 • Obrir una interrogació ètica sobre els efectes que els models d'educació social promouen.
 • Entendre en què consisteix i des d'on és possible l'acció social i educativa: el model d'acció socioeducativa.
 • Entendre l'educació com un model diferent per a propiciar la convivència entre ciutadans portadors de drets i deures.
 • Pensar noves modalitats d'acció social educativa.
 • Significar alguns dels conceptes que conformen l'actualitat de les pràctiques educatives en educació social.
 • Conèixer alguns espais de suport possibles per a l'anàlisi de la pràctica educativa.
 • Conceptualitzar els diferents elements dels models educatius.

 

Competències

Competències transversals

 • Anàlisi i síntesi.
 • Organització i planificació.
 • Resolució de problemes i de presa de decisions.

Competències específiques

 • Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 • Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives.

 

Continguts

Mòdul 1:

Es presenten aportacions de la pedagogia, la pedagogia social i la psicoanàlisi per a desvetllar les relacions entre model i pràctica socioeducativa respecte a dos eixos: interès i vincle.

 1. Tornar a pensar des de la pedagogia: nusos de l'acció educativa.
 2. Teories (socials, pedagògiques, psicològiques) i models d'acció socioeducativa.
 3. El repte estructural de l'educació i les lògiques en joc.
 4. Aportacions de la psicoanàlisi en el camp de l'educació: algunes qüestions que cal tenir en compte en l'elaboració de les propostes educatives.
 5. Els models i les pràctiques d'educació social.
 6. El que esdevé a continuació.

 

Mòdul 2:

Es plantegen qüestions específiques d'aquest moment històric entorn dels models d'educació social: quan són educatius o de pur control social? El neohigienisme ens dona claus d'interpretació. És una aportació de recursos històrics i sociològics a l'hora de pensar i repensar els models.

 1. L'higienisme: del segle xix a l'actualitat.
 2. La gestió poblacional a Catalunya.
 3. Educació contra control?

 

Mòdul 3:

Es despleguen els elements que aporten una nova visió del nostre món (la fi del social) i que obren perspectives innovadores i de gran abast per a l'elaboració dels models i l'acció socioeducativa.

 1. La noció d'època.
 2. Sobre la nostra època: algunes pinzellades.
 3. Les hipòtesis de Touraine.
 4. Quatre nusos a la crisi de l'actualitat.
 5. Impactes en el camp educatiu.
 6. Fer front als reptes de l'actualitat.
 7. Les produccions culturals i la subjectivitat.
 8. Navegar en la fluïdesa no és romandre a la deriva: les orientacions de María Zambrano.
 9. Exercici que es proposa: pensar què i com fer amb ?

 

Mòdul 4:

S'analitzen críticament alguns elements de la pràctica educativa i es donen alguns punts de suport per a l'anàlisi i la reflexió sobre la pràctica educativa en educació social. Això permet una anticipació de la necessitat de definició dels elements d'un model d'educació social.

 1. Obstacles en la relació entre teoria i pràctica en educació social.
 2. La pràctica educativa en educació social.
 3. Punts de suport a la pràctica educativa.

 

Mòdul 5:

Es proposen els elements que conformen un model d'educació social, situant les coordenades al voltant de l'agent i el subjecte de l'educació social, els continguts de l'acció educativa, les metodologies i els marcs institucionals.

 1. Treballar des de models educatius.
 2. Elements dels models educatius.
 3. El subjecte de l'educació en l'actualitat.
 4. Els continguts de l'educació.
 5. L'agent de l'educació.
 6. Les metodologies educatives.
 7. Els marcs institucionals.

 

Mòdul 6:

S'assenyalen les qüestions que ha de tenir en compte un model per a ser considerat d'educació social, la seva relació amb les polítiques públiques i el vincle amb la cultura. A més, s'ofereix un extens glossari que recorre tots els mòduls.

 1. Dos grans models d'educació social.
 2. La paradoxa: els models d'educació social i les polítiques públiques.
 3. L'educació social contra el buidament cultural del neohigienisme.
 4. Un tancament provisional.
 5. La clau d'argent de H. P. Lovecraft.
 6. Glossari.

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Segundo Moyano Mangas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació