Accès obert Vols més informació?

Assignatura d'Introducció als mètodes d'investigació en psicologia

Presentació

En aquesta assignatura s'estableixen les bases per a una primera aproximació als processos de recerca, particularment en psicologia, plantejant una reflexió sobre els trets diferencials del coneixement científic.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 17 febrer 2021

El mètode científic es presenta com un camí o mitjà per a l'obtenció rigorosa d'aquest coneixement, posant èmfasi en l'operacionalització, és a dir, en el procés de construcció d'un objecte d'estudi. Finalment, amb una perspectiva analítica, però integradora, es presenta una introducció a la distinció clàssica entre els mètodes quantitatius i qualitatius, confrontant-ne els trets diferencials, i en les decisions que ha de prendre el professional i/o investigador en psicologia. Aquests coneixements han d'ajudar en el futur, a l'hora de jutjar la versemblança d'uns resultats com a professionals i a planificar alguna recerca en qualsevol àmbit de la psicologia.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Entendre analíticament les diferències entre una disciplina de coneixement i una ciència, a partir de l'aplicació raonada dels criteris de cientificitat.
 2. Entendre i tenir una representació clara i crítica de la situació de la psicologia en el conjunt de les ciències, pel que fa als problemes epistemològics i metodològics que ha d'afrontar i les solucions que li convenen.
 3. Conèixer l'ètica i deontologia psicològiques.
 4. Conèixer les diferències entre estratègies, mètodes i tècniques en el context de les decisions de l'investigador en el procés de recerca, i ser capaços d'aplicar aquest coneixement a un exemple textual.
 5. Entendre les diferències entre les principals vies metodològiques (inductiva, deductiva i hipoteticodeductiva) i saber reconèixer-les pel que fa als trets generals.
 6. Conèixer i ser capaços de seguir en un text les etapes principals de l'aplicació o construcció de la teoria.
 7. Entendre i identificar les fases de construcció d'un objecte d'estudi sobre la base de l'exposició textual, especialment pel que fa a la delimitació i a la definició mitjançant diferents tipus de variables.
 8. Saber jutjar críticament, de manera general, l'adequació d'un mètode caracteritzat globalment en termes de l'encaix amb l'objecte d'estudi.
 9. Saber atribuir, en general, caràcter qualitatiu o quantitatiu a una investigació descrita en els trets principals, a partir d'analitzar-ne la posició en els eixos singular-universal, analític-holístic, subjectiu-objectiu i significat-infomació i de la valoració consegüent del seu enfocament global.
 10. En el si de l'objectiu anterior, saber diferenciar els enfocaments observacionals dels experimentals.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Formulació i contrast d'hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 2. Capacitat per a valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
Continguts
 • Caracterització de la ciència enfront d'altres tipus de coneixement, i de la Psicologia en el context de les diferencies entre Ciències Naturals i Socials
 • Anàlisi del procés de construcció i aplicació de la teoria, i de la construcció de l'objecte d'estudi
 • Anàlisi del ventall de decisions metodològiques possibles davant d'una investigació psicològica, i síntesi centrada en l'elecció entre enfocaments quantitatius i el qualitatius
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Julio Meneses Naranjo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Matrícula oberta


Fins al 28 de gener inclòs

Matricula't

Inici de docència: febrer 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació