Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Fonaments de psicobiologia

Aquesta assignatura tracta dels conceptes més bàsics dins de l'àrea de psicobiologia. Els continguts són necessaris per a poder assimilar correctament els coneixements fonamentals de la disciplina de Psicobiologia que es proporcionaran en assignatures posteriors.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 15 setembre 2021

Igualment, proporciona uns coneixements fonamentals que ajuden a comprendre els processos psicològics de l'àmbit de la psicologia bàsica o clínica.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els components principals del sistema nerviós (SN).
 2. Identificar les neurones i cèl·lules glials segons la morfologia.
 3. Identificar les neurones i cèl·lules glials segons la funció.
 4. Definir el potencial de membrana i conèixer els mecanismes implicats en la seva existència i manteniment.
 5. Descriure les principals modificacions del potencial de repòs: potencial local i potencial d'acció.
 6. Conèixer els fonaments iònics del potencial d'acció.
 7. Descriure els mecanismes de conducció del potencial d'acció.
 8. Conèixer els diferents factors que poden afectar el potencial d'acció i la seva conducció.
 9. Aplicar tots aquests aprenentatges a un entorn de simulació neuronal.
 10. Definir què és una sinapsi.
 11. Descriure i identificar els tipus de sinapsis.
 12. Conèixer els mecanismes bàsics de la transmissió sinàptica química.
 13. Conèixer els tipus de resposta postsinàptica: potencials excitadors i inhibidors postsinàptics.
 14. Diferenciar els mecanismes d'inhibició pre i postsinàptica.
 15. Explicar els mecanismes d'integració sinàptica.
 16. Conèixer la classificació de les substàncies transmissores.
 17. Enumerar les principals característiques de les substàncies transmissores.
 18. Descriure les funcions en les quals participen les substàncies transmissores.
 19. Relacionar les substàncies transmissores amb diferents patologies neuronals.
 20. Conèixer les principals drogues que afecten els sistemes de neurotransmissió i els seus mecanismes d'acció.
 21. Descriure els processos de plasticitat sinàptica.
 22. Aplicar tots aquests aprenentatges a un entorn de simulació neuronal.
 23. Conèixer l'organització fonamental de l'SN.
 24. Conèixer els termes de referència en la descripció de l'SN.
 25. Identificar les diferents seccions cerebrals.
 26. Descriure els sistemes de protecció de l'SN.
 27. Explicar de manera integrada les fases de la histogènesi i de la morfogènesi de l'SN.
 28. Conèixer el desenvolupament ontogenètic i histogenètic de l'SN.
 29. Localitzar les principals estructures de l'SN.
 30. Utilitzar atles anatòmics de l'SN en suport informàtic.
 31. Identificar les principals funcions de les estructures de l'SN.
 32. Localització cerebral de les funcions sensorials, motores, cognitives i emocionals.
 33. Descriure les vies sensorials i motores, integrant les funcions de les diferents estructures de l'SN.
 34. Conèixer les característiques principals del sistema nerviós autònom.
 35. Conèixer les característiques principals del sistema neuroendocrí.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Coneixement de l'objecte d'estudi de la psicobiologia i les tècniques principals.
 2. Coneixement i memorització de la terminologia i conceptes bàsics sobre les cèl·lules de l'SN i la seva fisiologia.
 3. Capacitat d'obtenció de les idees principals d'un document sobre la morfologia i la fisiologia de les neurones.
 4. Capacitat per a valorar la rellevància de la fisiologia de la neurona en l'àmbit de la psicologia.
 5. Coneixement i memorització de la terminologia i conceptes bàsics sobre la transmissió sinàptica i neurofarmacològica.
 6. Capacitat d'obtenció de les idees principals d'un document sobre neuroquímica i neurofarmacologia.
 7. Capacitat per a comprendre la importància de la neuroquímica i neurofarmacologia en la conducta humana normal i patològica.
 8. Coneixement i memorització de la terminologia i conceptes bàsics sobre l'anatomia de l'SN.
 9. Capacitat d'obtenció de les idees principals d'un document sobre anatomia de l'SN.
 10. Capacitat de valoració de la importància dels coneixements crítics de l'SN en l'àmbit de la psicologia.
Continguts
 • Què és la psicobiologia?
 • Tècniques de recerca
 • Les cèl·lules del sistema nerviós
 • Comunicació neuronal
 • Anatomia del sistema nerviós
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Diego Antonio Redolar Ripoll

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 330,00 €

Propera matrícula:
maig 2021

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació