Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Diferències humanes i diversitat cultural

Aquesta assignatura s'inscriu dins el camp de l'antropologia i pretén oferir un marc conceptual i analític útil per a la comprensió de les diferències humanes des de l'òptica de la diversitat cultural.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 15 setembre 2021

El punt de partida de l'assignatura sorgeix de la idea segons la qual, per explicar el comportament individual, abans hem de comprendre el context cultural en què s'esdevé. D'altra banda, aquesta matèria vol aportar eines per a la comprensió dels fenòmens que afecten la diversitat cultural actual, en un context de creixent globalització. En aquest sentit, està pensada per a poder aplicar-ne els continguts a la comprensió de les relacions interculturals en el seu propi entorn social, tant a nivell macro (etnogràfic) com micro (biogràfic).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Mostrar una aplicació de la problemàtica de la diversitat cultural al camp de les identitats i de les biografies personals.
 2. Entendre el caràcter dinàmic de la diversitat cultural a nivell individual.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i el pensament crític, i també la realització de judicis i valoracions crítiques argumentades.
 4. Introduir-se al coneixement de les perspectives antropològiques sobre diversitat cultural.
 5. Obtenir els instruments conceptuals bàsics per a abordar l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit biogràfic.
 6. Obtenir els instruments conceptuals bàsics per a abordar l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit sociogràfic, per mitjà dels discursos.
 7. Consolidar els coneixements adquirits en les unitats anteriors, en relació amb els principals corrents d'estudi i autors que s'han plantejat la qüestió de les relacions entre cultures des de la disciplina antropològica.
 8. Aprendre els principals trets de les polítiques migratòries portades a terme a les societats occidentals a l'època contemporània. Iniciar-se en un mètode d'anàlisi qualitativa de polítiques públiques, des del punt de vista de com hi és contemplada la qüestió de la diversitat cultural.
 9. Aplicar els coneixements corresponents als dos punts anteriors, i la reflexió crítica personal, a l'anàlisi d'un text no antropològic relacionat amb les relacions interculturals.
 10. Compartir amb els companys de l'aula les principals reflexions fetes; plantejar públicament els dubtes trobats; debatre'ls; incorporar aportacions d'altres companys al propi discurs.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i dels col·lectius.
 2. Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals.
 3. Capacitat per a interpretar els principals debats sobre diversitat cultural dins l'antropologia contemporània.
 4. Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals, identificar les variables (individuals, socials, culturals, històriques, etc.) que poden influir en l'aparició o manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 5. Capacitat per a aplicar els elements teòrics i la capacitat interpretativa en l'anàlisi de com s'entén i gestiona la diversitat cultural en les societats actuals.
 6. Capacitat per a considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballeu, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
Continguts
 • La diversitat cultural biogràfica
 • Perspectives de la diversitat
 • L'anàlisi de la diversitat: el discurs públic i el discurs publicat
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Sergi Fàbregues Feijóo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Propera matrícula:
maig 2021

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació