Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Conflicte i mediació

Presentació

Enfocament conceptual

Conflicte i mediació és una assignatura que aborda de manera més directa la importància del conflicte com a element de relació en les societats actuals, i com a matèria d'estudi pròpia de la psicologia, en especial de la psicologia social. Suposa, doncs, la base teòrica, metodològica i conceptual necessària per comprendre la importància del conflicte i de la seva resolució per entendre moltes de les dinàmiques socials i psicològiques que tenen lloc en les societats contemporànies.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 16 setembre 2020

Gràcies a aquesta assignatura els/les estudiants tindran, primer, una visió introductòria de la Psicologia Social del Conflicte i de les principals tècniques de resolució i gestió dels mateixos, i a més, obtindran una visió múltiple i variada dels principals enfocaments que es despleguen en aquest camp, des de les teories més clàssiques fins a les teories més centrades en aspectes crítics i nocions alternatives sobre la gestió de conflictes; des de l'enfocament microsocial del conflicte fins a l'enfocament macrosocial del mateix.

Aquesta assignatura s'adreça a tots aquells estudiants de psicologia o d'altres ensenyaments que desitgin adquirir un coneixement extens sobre l'anàlisi de conflictes psicosocials, així com adquirir una sèrie d'habilitats professionals per incrementar les seves destreses de resolució de conflictes en un entorn dinàmic i complex, com el que vivim en les societats actuals. A més, aquesta assignatura ha de permetre discutir, analitzar i estudiar les principals nocions de conflicte, així com de les principals tècniques de resolució en les societats contemporànies i comprendre el paper dels anomenades TIC com a plataformes de gestió i intervenció social.

Camps professionals en els que es projecta

L'anàlisi i la resolució de conflictes és un dels camps de coneixement que en l'actualitat estan en expansió i de fet els àmbits laborals on hi té una presència important estan en constant creixement. Es pot aplicar en diversos camps professionals com ara la psicologia; la sociologia; el treball/educació social; en el dret laboral, civil, penal o familiar; en la gestió de personal, en les relacions internacionals, etc.

Les estratègies i tècniques de resolució de conflictes com ara la mediació, la negociació, la conciliació i l'arbitratge són cada cop més elements d'ineludible ús en conflictes tan diversos com els relacionats amb les següents àrees:

  • La vida familiar
  • Organitzacions del Tercer Sector
  • Governabilitat i planificació
  • Participació i convivència ciutadana: la mediació ciutadana
  • Defensors i síndicatures
  • Àmbit educatiu
  • Diversitat cultural i immigració
  • Polítiques de joventut
  • Empresa i capital humà
  • Medi ambient i sostenibilitat
  • Serveis socials
Objectius i competències
  1. Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). i les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
  2. Aportar una metodologia prou eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
  3. Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
  4. Explorar els camps diversos i múltiples en els quals és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
  5. Estudiar casos reals i pràctics que permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
  6. Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió d'aquests que emergeixen en la denominada societat de la informació.
Continguts
  • Fonaments per a una comprensió psicosocial del conflicte
  • Àmbits psicosocials del conflicte d'interès contemporani
  • Investigació del conflicte i estratègies de resolució
  • L'aportació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la comprensió, anàlisi i transformació dels conflictes socials
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Brígida Cristina Maestres Useche

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inicio docència: setembre 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

    70.274

    estudiants

    77.956

    graduats

    8.037

    aules obertes

    4.724

    docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació