Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Atenció i suport social

L'assignatura planteja l'abordatge dels reptes i models innovadors que permeten desenvolupar accions d'acompanyament en els processos en els quals hi ha persones en situació de dependència. És per això que en aquest text trobarem diverses oportunitats que ens porten a una reflexió constant sobre la complementarietat necessària entre la intervenció i l'acompanyament, entre l'atenció i el suport.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

De fet, l'acompanyament i el suport són dos conceptes que donen més espai a la persona perquè pugui triar i potenciar la seva autonomia i autodeterminació personals, mentre que l'atenció i la intervenció suposen una manera de treballar més directiva per part dels professionals de l'educació i els àmbits socials. Ens trobem, doncs, davant l'oportunitat de conèixer a fons els nous paradigmes teòrics que fonamenten els processos d'acompanyament, des d'una perspectiva de la innovació social, que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca diària amb uns criteris centrats cada vegada més en la persona, en les seves eleccions i en la seva capacitat d'autodeterminació personal.
Objectius i competències

Objectius

 • Introduir els estudiants en tota la perspectiva de l'acompanyament i la cura.
 • Oferir eines per a treballar amb persones de la tercera edat.
 • Oferir eines per a treballar socioeducativament.


Competències

 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
 • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en contextos diversos.
Continguts

1. De la intervenció a l'acompanyament.

1.1. Què és l'autonomia.
1.2. Intervenció social o acompanyament?
1.3. Atenció o suport?
1.4. Dependència, autodeterminació i interdependència.

 

2. Les àrees de capacitat personals.

2.1. La persona, una maleta de problemes.
2.2. Descobrint capacitats.
2.3. Capacitats preservades i capacitats afectades.
2.4. El concepte de capacitat i tipologies.
2.5. El mapa de capacitats.
2.6. La brúixola de l'acompanyament.

 

3. De la valoració a la planificació: eines de treball.

3.1. Avaluar per a conèixer - conèixer per a acompanyar.
3.2. Correlació entre àrees de capacitat i instruments de valoració. Els moments de la planificació.

3.2.1. L'avaluació unidimensional validada.
3.2.2. Instruments d'observació en la vida quotidiana.
3.2.3. Instruments de planificació.

 

4. Planificació centrada en la persona contra planificació centrada en el sistema.

4.1. Planificació centrada en la persona.
4.2. Planificació centrada en el sistema. Models de qualitat en la gestió ISO - EFQM - Joint Commission.
4.3. Interrelació de la PCP amb la PCS.
4.4. Models de qualitat de vida.

 

5. Planificant processos des de la complexitat.

5.1. La multidimensionalitat dels processos de suport.

5.1.1. Els condicionants de les normatives i les polítiques socials.
5.1.2. Models desenvolupats des de la perspectiva teòrica.
5.1.3. La perspectiva des de la recerca-acció.
5.1.4. La pràctica de l'acompanyament.

 

6. Animació estimulativa (tècniques).

6.1. Estimulació i sentit. Tècniques de suport i acompanyament centrades en la persona.

6.1.1. Reminiscència (història de vida).
6.1.2. Treball en grups (d'ajuda mútua GAM, terapèutics, de conversa).
6.1.3. Activem la ment (estimulació cognitiva) centrada en les capacitats personals.
6.1.4. Relació d'ajuda.
6.1.5. Implicació de la família en el procés d'acompanyament.
6.1.6. Tècniques per a la implicació de i en la comunitat i intergeneracionals.
6.1.7. Acompanyar en el sentiment.

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Jordi Planella Ribera.
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.