Accés obert Vols més informació?

Assignatura d'Acció socioeducativa i diversitat funcional

En plantejar-nos com s'havia d'enfocar i estructurar una assignatura com aquesta, vam apostar per proposar a l'estudiant una nova mirada que el conduís al que es podria anomenar paradigma «posthàndicap» (més enllà de la discapacitat). En alguns països (de manera clara i radical al Regne Unit) fa més de vint anys que s'ha fet aquest gir en les formes d'entendre, pensar i acompanyar les persones amb diversitat funcional. L'adscripció d'alguns teòrics de la discapacitat al que es va donar a conèixer com disability studies és una forma clara de representació del gir que hem esmentat. És així com vam assistir al pas de la mirada mèdica a la mirada social, de la medicina a la sociologia de la discapacitat. Segurament el canvi fou massa radical, perquè, entre altres temes, el cos de la persona amb diversitat funcional va passar a ser oblidat (quan era evident que es tractava d'una qüestió central en la problematització de la discapacitat).

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

Com podreu anar llegint al llarg de l'assignatura, farem una revisió crítica del terme «tradicional» de discapacitat. Especialment ho farem a partir de les idees que han fonamentat autors com ara Romañach i Lobato (2005).

Amb altres grups d'estudiants somiàvem que hi havia possibilitats de pensar de manera diferent. Ens hi ajudaven algunes idees que a finals de curs havíem comentat amb estudiants «crítics» amb les polítiques socials de la discapacitat. Pensàvem si seria possible escriure discapacitat d'una altra manera. Ens sortia més o menys així: Dis-K@pacitat. No estem segurs de si només ha estat un somni d'estiu o la necessitat i les ganes de compartir amb vosaltres una altra mirada de la discapacitat, que al final ha pres forma, manllevant l'expressió de Javier Romañach de diversitat funcional. En tot cas, us volíem convidar a entrar en el «món» de la discapacitat d'una altra manera, amb unes altres actituds, i potser descobrir-nos com a subjectes discapacitants (o alhora amb discapacitats). Perquè, en definitiva, on es troba la diferència? Qui la construeix? És sòlida?

Des de diferents perspectives, i a mesura que la societat ha anat avançant, els models explicatius de la discapacitat (fonamentats sobretot en concepcions biomèdiques) han anat donant pas a altres explicacions fonamentades en concepcions socials. És així com neix el que s'ha anomenat el model social de la discapacitat. Justament a recer d'aquest model (que també podria ser considerat un moviment social), els professionals del camp de l'acció social (entre els quals s'ubiquen el treballador social i l'educador social) troben fonaments i explicacions per a dur a terme un treball d'acompanyament social i educatiu de les persones amb discapacitat. No es tracta ja només de produir «subjectes dòcils», sinó de possibilitar que les persones que presenten un seguit de dificultats i necessitats especials puguin autodeterminar les seves vides. Però aquest canvi d'orientació i enfocament fa que necessàriament el professional es deixi d'amagar darrere de la suposada màscara que l'oculta.

Aquesta assignatura s'emmarca en aquest model explicatiu i aposta per plantejar un conjunt de propostes d'acompanyament social i educatiu des del respecte i la participació de les persones amb discapacitat. Entre d'altres, proposem la pràctica d'impensar la discapacitat. Repensar (o impensar) la discapacitat exigeix desconstruir les pràctiques socials que portem a terme amb les persones que formen part d'un diagnòstic (que les envolta i se les empassa), d'una categoria, d'una classificació, etc., i, sobretot, «desmuntar» els nostres arquetips de professionals (amb les màscares, les tecnologies i les teories) que ens fan sentir segurs, però especialment normals.

No volem defugir, en el context d'aquesta assignatura, la idea que la qüestió central del camp de la diversitat funcional és que les persones amb discapacitat han estat (i ho segueixen estant) «marginades». Tal com plantejava Len Barton el 1998, «ser discapacitat suposa experimentar la discriminació, la vulnerabilitat i els assalts abusius a la pròpia identitat i estima» (1998, pàg. 24).

Els diferents mòduls que configuren l'assignatura neixen dels treballs conjunts dels dos autors; de les inesgotables converses que al llarg dels anys hem mantingut; de la nostra passió i obsessió per desmantellar les construccions negatives i malignes de la discapacitat; del nostre treball socioeducatiu d'acompanyament a persones adultes amb diversitat funcional, i de les classes i seminaris impartits a educadors socials, psicopedagogs, treballadors socials, treballadors familiars i professionals en actiu. El nostre darrer treball (Alterando la discapacidad. Manifiesto a favor de las personas, 2010) ens ha servit per a exposar sintèticament moltes de les nostres idees. A les pàgines d'aquesta assignatura trobareu tota una altra perspectiva ben diferent; diferent per l'amplitud dels temes exposats i per la seva varietat.

Com podreu veure, l'assignatura pretendrà interpel·lar-nos personalment des del primer moment. Aquest fet està justificat per la creença en un model d'educador social que abans d'«investigar» els altres es mira primerament a si mateix.

 

Objectius i competències

Objectius:

 1. Oferir mirades crítiques a la construcció biomèdica de la noció de discapacitat.
 2. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb l'àmbit de la diversitat funcional.
 3. Clarificar les principals teories interpretatives que configuren els models d'acció socioeducativa amb persones amb diversitat funcional.
 4. Prendre consciència de la necessitat d'anar avançant en la normalització i valoració de la vida de les persones amb diversitat funcional.
 5. Aproximar-se i reflexionar sobre les actituds i les línies d'actuació que defineixen la intervenció social amb persones amb diversitat funcional.
 6. Proposar formes relacionals positives entre l'educador social i la persona amb diversitat funcional.
 7. Exposar i contrastar el mapa de serveis adreçats a les persones amb diversitat funcional.
 8. Facilitar instruments i recursos per a la planificació i organització d'activitats en les quals participen persones amb disminucions.

 

Competències:

 • La resolució de problemes i de presa de decisions.
 • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.
 • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 • El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 • La promoció de processos de dinamització social i cultural.

 

Continguts
 1. De la mirada mèdica a la perspectiva social de la discapacitat.
 2. De la discapacitat a la diversitat funcional.
 3. Paradigmes i teories de la discapacitat.
 4. Més enllà de la discapacitat: la persona.
 5. Acompanyament i diversitat funcional.
 6. Cartografies de la discapacitat. Serveis i professionals.
 7. Actituds vers la diversitat funcional.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat
Jordi Planella Ribera.
Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 364,00 €

Matrícula oberta

Fins al 31 de gener inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.