Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Ús de bases de dades

Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics i pràctics per a entendre el funcionament dels sistemes de bases de dades i aprofundeix en el coneixement dels sistemes de gestió de bases de dades relacionals com a fonament conceptual.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

D'altra banda, també fa una anàlisi de les prestacions dels sistemes de gestió de bases de dades documentals i es fa èmfasi en l'aplicació pràctica de les diferents bases de dades, tant les de tipus relacional com les de caràcter documental.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els problemes que comporta la gestió les dades.
 2. Identificar els objectius i les característiques de les bases de dades.
 3. Distingir els elements que estructuren un sistema de base de dades.
 4. Saber utilitzar l'abstracció per a modelitzar bases de dades.
 5. Conèixer els mitjans d'emmagatzematge de bases de dades.
 6. Comprendre l'arquitectura, el funcionament i els components dels sistemes de gestió de bases de dades.
 7. Conèixer els fonaments del model de dades relacional.
 8. Saber consultar una base de dades mitjançant les operacions de l'àlgebra relacional.
 9. Saber utilitzar les sentències del llenguatge SQL per a definir i manipular bases de dades relacionals.
 10. Distingir les diverses tipologies de bases de dades documentals.
 11. Conèixer l'estructura i les característiques dels sistemes de gestió de bases de dades documentals.
 12. Conèixer els elements bàsics d'una interfície web de consulta que faciliti la distribució de bases de dades.
 13. Identificar els aspectes clau per a la creació adequada d'una base de dades documental.
 14. Analitzar i avaluar bases de dades documentals a partir d'indicadors i tècniques de recollida de dades.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Identificació de la problemàtica que s'ha de resoldre mitjançant la implementació de bases de dades.
 2. Identificació de productes comercials que permetin cobrir les necessitats de l'organització en matèria de bases de dades relacionals.
 3. Ús avançat de bases de dades relacionals per a organitzar la informació en el si d'una organització.
 4. Disseny de bases de dades relacionals que cobreixin les necessitats de l'organització.
 5. Ús dels llenguatges per a la creació i explotació (consultes i actualitzacions) de bases de dades relacionals.
 6. Identificació de les característiques principals que han de satisfer els productes comercials per a cobrir les necessitats de l'organització en matèria de bases de dades documentals.
 7. Utilització de sistemes de bases de dades documentals per a la cerca d'informació.
 8. Desenvolupament d'un model documental aplicant mètodes d'anàlisi i disseny.
Continguts
 • Sistemes de base de dades
 • El model relacional i l'àlgebra relacional
 • El llenguatge SQL
 • Bases de dades documentals
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

És altament recomanable haver cursat l'assignatura de Disseny i programació orientada a l'objecte.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

M. Elena Rodríguez González

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.