Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Treball en equip a la xarxa

Aquesta assignatura té la finalitat d’iniciar-vos d’una manera gradual i integrada en l’adquisició de les competències de treball en equip i d’ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit acadèmic i professional, a més d’oferir una visió general dels diversos àmbits professionals de les TIC.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 15 setembre 2021

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup sobre un tema relacionat amb l'àmbit de les TIC es treballa d'una manera integrada un conjunt de competències específiques en TIC.

La superació de l'assignatura Competències TIC en Comunicació es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Cercar i seleccionar informació a la Xarxa.
 2. Fer el tractament i l'elaboració de la informació digital.
 3. Presentar i difondre la informació digital.
 4. Tenir nocions bàsiques de tecnologia digital.
 5. Planificar el treball en un entorn virtual.
 6. Gestionar el projecte digital.
 7. Conèixer estratègies de comunicació a la Xarxa.
 8. Saber treballar en equip en xarxa.
 9. Assolir una actitud digital.
Continguts

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi.

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital

Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació en xarxa

Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital.
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 344,00 €

Propera matrícula:
maig 2021

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació