Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Senyals i sistemes

L'assignatura Senyals i Sistemes I té dos objectius principals. Primer, introduir a l'alumne en la representació de senyals i sistemes. Segon, caracteritzar matemàticament els sistemes per operar amb senyals tant en el domini del temps com en el domini de la freqüència.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Els conceptes de senyals i sistemes són un problema decisiu en moltes aplicacions científiques i tecnològiques. La representació del senyal és bàsica per treballar amb magnituds reals. A més, els sistemes són fonamentals per implementar aplicacions reals de processament de senyals.

En aquest context, l'assignatura introdueix a l'estudiantat en la caracterització dels senyals i sistemes que intervenen en un sistema de comunicació en general. Alguns tipus de senyals són presentades en aquest curs, però alguna d'elles és estudiada amb major profunditat com les exponencials complexes i l'impuls unitari a causa de la seva importància en la caracterització de senyals i sistemes.

Pel que fa als sistemes, el curs se centra en els anomenats sistemes lineals i invariants (LTI). Aquests sistemes són importants en la caracterització de la majoria dels processos físics reals. Aquests sistemes poden ser completament definits per la seva resposta a l'impuls i això en realitat permet calcular la resposta del sistema a un senyal d'entrada usant la convolución.

En aquesta assignatura, l'estudiantat treballa tant amb senyals i sistemes analògics i digitals. Apren com usar la teoria de senyals i sistemes per representar senyals del món real i com calcular aplicacions de processament de senyals reals.

Més endavant en el curs, l'Anàlisi de Fourier és introduït. L'estudiantat aprèn a caracteritzar un senyal real per mitjà de la combinació lineal d'exponencials complexes. L'anàlisi en freqüència és fet amb diferents tipus de senyals, depenent de la seva naturalesa. Per això, la Sèrie de Fourier s'introdueix per analitzar els senyals periòdics i la Transformada de Fourier per a senyals aperiòdiques aplicant-se tant a senyals continus com a discretes.

Finalment, la teoria del mostreig és introduïda per permetre a l'estudiantat treballar amb la representació discreta de senyals de contínues. Algunes eines són presentades perquè l'alumne sàpiga com transformar senyals i sistemes en ambdós dominis (discret i continu).

Objectius i competències

Objectius:

 1. Comprendre i tenir un perfecte coneixement dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les seves funcions i transformacions relacionades, la teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principis físics dels semiconductors i família lògiques, dispositius electrònics i fotònics, materials tecnològics i la seva aplicació per a solucionar problemes d'enginyeria.

Competències:

 1. Coneixement dels principals conceptes d'anàlisis de senyals i sistemes i la seva representació tant en temps continu com a discret.
 2. Comprendre les principals propietats dels sistemes lineals i invariants i la seva importància en el disseny i anàlisi d'aplicacions de processament de senyals.
 3. Coneixement de les aplicacions de senyals periòdics en l'anàlisi de sistemes lineals i invariants.
 4. Coneixement de la representació en freqüència de senyals aperiòdiques en els dominis analògic i discret.
Continguts
 • Senyals i Sistemes
 • Sistemes lineals i invariants (LTI)
 • Sèries de Fourier
 • Transformada de Fourier de Temps Continu
 • Transformada de Fourier de Temps Discret
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Germán Cobo Rodriguez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 354,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.