Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Fonaments de programació per a la ciència de dades, en Python

L'assignatura Fonaments de programació: Programació en Python per a data science és una assignatura pràctica que permet aprendre el llenguatge Python mitjançant la resolució de problemes típics del camp de l'anàlisi de dades o data science.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 1 març 2023

Programació en Python per a data science dota l'estudiant d'unes bases de programació en Python que li permeten afrontar petits projectes d'anàlisi de dades.

L'assignatura està pensada per a estudiants que, tant si tenen coneixements previs en programació com si no, vulguin aprendre a programar en Python. Amb aquest objectiu, s'estructura en dos grans blocs.

En primer lloc, es presenta una introducció bàsica a Python i es descriuen els conceptes de programació bàsics, com també les estructures principals de control, amb exemples pràctics de com implementar-los en Python.

En segon lloc, es presenten les llibreries de Python més usades en l'àmbit de la ciència de dades i se segueix el cicle habitual de la ciència de dades (captura, preprocessament, anàlisi i visualització) repassant les tècniques bàsiques de cada etapa i mostrant com implementar-les en Python.

Objectius i competències

Objectius

 

L'objectiu principal és proporcionar als estudiants una introducció a la programació amb el llenguatge Python orientada a la ciència de dades. Aquesta assignatura ofereix també una introducció a les llibreries de Python més usades en l'àmbit de la ciència de dades.

 

Competèncias

 

En finalitzar el curs, l'estudiant obtindrà les competències següents:

 • Habilitats tècniques bàsiques pel que fa a la programació en Python per a la ciència de dades, que serviran com a base per a l'aprenentatge de tècniques més complexes.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera oral i escrita en la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.
Continguts

El curs de Programació en Python per a data science té una durada d'un semestre i treballa els continguts següents:

Instal·lació i configuració de l'entorn de programació Python

Breu introducció a la programació en Python

 • Sintaxi bàsica
 • Variables i tipus de variables

Conceptes avançats de Python

 • Operadors
 • Estructures de control
 • Funcions
 • Escriptura i lectura de fitxers

Llibreries científiques en Python

 • NumPy
 • matplotlib
 • SciPy
 • Pandas

Captura de dades a Python

 • Obtenció de dades mitjançant API
 • Obtenció de dades mitjançant crawling de llocs web

Preprocessament de dades en Python

 • Preparació de dades
 • Reducció de dades

Introducció a l'anàlisi de dades en Python

 • Estadística
 • Aprenentatge supervisat: classificació
 • Aprenentatge no supervisat: clustering
 • Avaluació de models

Visualització de dades en Python

 • Tipus de visualitzacions de dades
 • Llibreries de visualització de dades
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura és recomanable tenir coneixements bàsics de matemàtiques.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

M. Jesús Marco Galindo

En el camp de la investigació, la seva activitat principal és la recerca aplicada en la didàctica de les competències transversals. Desenvolupa la seva activitat docent en els àmbits de la programació i de l'ensenyament-aprenentatge de competències transversals, amb interès especial en la competència comunicativa escrita.

Currículum Vitae

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.