Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

L'assignatura Fonaments de xarxes i arquitectures del grau de Ciència de Dades Aplicada vol oferir a l'alumne una visió general de l'arquitectura de les xarxes d'ordinadors, i també el paper específic d'aquestes xarxes en les diferents fases del cicle de vida de les dades: generació, transmissió, emmagatzematge i processament.

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 1 març 2023

Els continguts teòrics dels reptes d'aquesta assignatura guien l'alumne a través de les diferents capes del model de comunicació d'internet (des de la codificació i transmissió dels bits fins a l'accés al medi, els protocols de xarxa i de transport, les aplicacions més comunes, i l'emmagatzematge de les dades en una plataforma d'informàtica en núvol o cloud computing), i mostraran la varietat d'opcions tecnològiques (mitjans de transmissió, estàndards de comunicació i protocols de xarxa) que hi ha per a qualsevol aplicació basada en la ciència de dades.

Finalment, el conjunt d'activitats (PAC) proposades té l'objectiu de consolidar i ampliar els coneixements adquirits mitjançant l'ús d'eines d'anàlisi i simulació de protocols i xarxes d'ordinadors, així com amb la recerca i investigació d'algunes de les tecnologies emergents en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors aplicades a la ciència de dades, com les xarxes definides per programari o la virtualització.

Objectius i competències

Objectius

 • Entendre la importància de les xarxes generadores de dades per alimentar aplicacions basades en la ciència de dades.
 • Identificar les diferents xarxes generadores de dades i enumerar-ne les característiques principals.
 • Conèixer i diferenciar els elements de xarxa, les funcions i els protocols associats a les capes del model OSI.
 • Reconèixer els principals paràmetres de configuració dels dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC) d'una xarxa informàtica.
 • Ser capaç de connectar una xarxa generadora de dades a internet fent ús del protocol IP.
 • Ser capaç de dissenyar una xarxa informàtica amb un simulador, configurar els dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC), i validar-ne el funcionament.
 • Entendre la importància de les xarxes com a eina per obtenir dades.
 • Conèixer les aplicacions principals.
 • Aconseguir analitzar un flux de dades i trobar els elements estudiats en l'assignatura.
 • Dominar l'ús d'una eina per analitzar protocols.
 • Comprendre les problemàtiques relacionades amb l'emmagatzematge de les dades.
 • Entendre els problemes d'implementació d'un núvol o cloud.
 • Conèixer els diferents serveis que el núvol pot oferir.
 • Saber identificar els avantatges i els desavantatges de la informàtica en núvol o cloud computing.
 • Entendre com el núvol es relaciona amb el futur de les xarxes de comunicacions.
 • Aprendre a llegir textos tècnics i científics per entendre com es definiran les xarxes de futura generació.
 • Desenvolupar competències transversals com la capacitat de redactar i comunicar de manera clara els coneixements adquirits per mitjà d'una recerca proactiva sobre temàtiques innovadores en el context de l'assignatura.

Competències

 • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.
 • Que les estudiants facin servir i apliquin les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Que sàpiguen administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.
Continguts

El paper de les xarxes informàtiques en el cicle de vida de les dades

 • Introducció
 • Tipus de xarxes
 • Arquitectura de protocols
 • Models de referència OSI i TCP/IP
 • Definicions i conceptes bàsics

Les xarxes informàtiques com a generadores de dades

 • Introducció
 • El nivell físic
 • El nivell d'accés al medi
 • El nivell de xarxa
 • Tecnologies sense fil i generació de dades

Les xarxes informàtiques com a mitjà per obtenir dades

 • Introducció
 • Arquitectura de xarxes de dades
 • El nivell de transport
 • El nivell d'aplicació
 • Obtenció de dades de xarxes externes

Emmagatzemar, processar i compartir dades amb les xarxes informàtiques

 • Què és el cloud computing o informàtica en núvol?
 • Cloud computing i les xarxes d'ordinadors
 • Serveis i implementacions del cloud computing
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  104.501

  graduats i graduades

  90%

  estudiants que estudien i treballen

  84%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.