Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Fonaments de sistemes d'informació

Històricament, les empreses grans i mitjanes disposaven d'aplicacions informàtiques per a simplificar o agilitar determinades activitats o procediments; els seus departaments d'informàtica, quan en disposaven, es dedicaven a gestionar i mantenir les infraestructures i aplicacions informàtiques, mentre operaven com a centres de processament de dades.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Només algunes empreses, amb alta capacitat d'inversió, disposaven d'aplicacions a mida allotjades en grans sistemes que donaven suport a determinats processos productius. Per a les petites empreses, la "informatització" passava per poc més que utilitzar eines ofimàtiques i algun que altre paquet de gestió.

Avui en dia, en un entorn altament canviant i competitiu, la tecnologia i les aplicacions departamentals en si ja no aporten cap valor a l'empresa. El que aporta valor és com aquesta és capaç de gestionar eficientment la informació que genera, la dels seus proveïdors i clients, com es capaç de usar-la tant per a la optimització dels seus processos interns com per la relació amb el seu entorn, com la informació precisa és fàcilment accessible per cada actor del procés en el moment adequat , i com s'és capaç de integrar-la i convertir-la en coneixement per a reutilitzar-lo.

En aquest context la informàtica (entesa des d'una perspectiva empresarial) dona pas a les TIC i els sistemes d'informació. Els tradicionals departaments d'informàtica esdevenen àrees multidisciplinaris molt més complexes que han d'entendre el negoci, han de donar resposta ràpida a les necessitats d'un entorn canviant, que s'han de relacionar estretament amb totes les àrees de la empresa, que han d'aportar eines i solucions per a l'assoliment dels objectius estratègics de l'empresa mentre asseguren una gestió eficient de cadascun del processos de l'empresa, i cada cop de forma més integrada: es passa de gestionar la tecnologia a gestionar la informació.

Però la gestió no és una ciència exacta, la dels sistemes d'informació tampoc: cada empresa, cada entorn, cada moment precisa d'una recepta específica, sovint particular i intransferible, i altament influenciada per la visió, experiència i coneixement dels seus líders, així com per les tendències del mercat.

En aquesta assignatura us començarem a introduir en aquest món: cal tenir molt clars determinats conceptes des de la definició de sistema d'informació fins la seva classificació, com conèixer quines són les possibles peces de tot aquest entramat i quines són les diferents formes de provisió, tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum.

Però disposar de sistemes d'informació adequats passa necessàriament per haver realitzat una implantació amb èxit. Avui en dia, els sistemes d'informació estan completament encastats dins les operacions de l'empresa i en tots els seus processos, requerint en la seva implantació un bon coneixement del negoci, de l'entorn, de les solucions que ens ofereix el mercat i de quin impacte tindran sobre el funcionament de la nostra organització. La implantació d'aquestes solucions, i també la seva evolució, han de ser adequadament gestionades.

En aquest sentit , aquesta serà assignatura tindrà un component pràctic; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer el concepte de sistema d'informació informàtic.
 • Conèixer i entendre els principals components d'un sistema d'informació empresarial i quins processos suporten.
 • Saber identificar les aportacions dels sistemes d'informació dins la cadena de valor de les organitzacions.
 • Entendre com es relaciona l'estratègia de l'empresa amb els sistemes d'informació, en els nivells diferents, des de la gerència fins a la producció.
 • Conèixer els diferents rols professionals dels sistemes d'informació.
 • Conèixer els principals tipus de sistemes d'informació a les organitzacions.
 • Conèixer el cicle de vida complet d'un projecte d'implantació de sistemes d'informació, des de l'estratègia de l'empresa, i independentment del rol que hagueu de jugar dins el projecte.
 • Practicar en afrontar situacions com les que us trobareu més endavant i que sigueu capaços d'analitzar el vostre entorn i a prendre decisions, dins el vostre àmbit de responsabilitat.

Competències

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que jugen les TIC en les mateixes.
Continguts
 • Sistema d'informació (a les organitzacions)
 • Sistema d'Informació Empresarial
 • Sistemes de Cooperació Empresarial
 • Implantació de Sistemes d'Informació d'Empreses
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de Gestió de projectes i Administració i gestió d'organitzacions.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Isabel Guitart Hormigo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.