Accés obert Vols més informació?

L'assignatura Compiladors I és la primera part del conjunt d'assignatures format per Compiladors I i Compiladors II, cada una d'aquestes amb una càrrega docent de 4.5 crèdits.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

En aquest primer bloc del conjunt, es mostrarà quina és l'estructura bàsica dels compiladors de llenguatges generals. Veurem com, a partir d'un programa font escrit en un llenguatge d'alt nivell (per exemple C, PASCAL o FORTRAN), es pot obtenir la seva traducció a un programa objecte, de funcionalitat equivalent, escrit en un llenguatge de més baix nivell (assemblador, codi màquina, ...).

Es tractaran especialment els compiladors de llenguatges d'alt nivell i d'ús general (tipus PASCAL o C). S'estudiaran els mòduls que els composen i les formes en que es comuniquen entre ells. Es veurà com s'analitza un programa font per obtenir-ne les parts components i es detecten els possibles errors introduïts pel programador. Després es veurà com a partir de les dades obtingudes a la part d'anàlisi, es genera el codi objecte i és optimitzat tant per a reduir l'espai ocupat com per a millorar l'eficiència del codi generat.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer les parts en que està dividit un compilador d'ús general i saber com es relacionen.
 • Utilitzar els diagrames que caracteritzen el procés de compilació i aplicar-los per descriure el procés de creació d'un nou compilador en una plataforma determinada.
 • Obtenir les expressions regulars que permeten la programació de l'autòmat finit que dividirà l'entrada en unitats lèxiques (paraules clau, constants, ...).
 • Conèixer les tècniques que permeten verificar la sintaxi d'un programa font escrit un llenguatge determinat.
 • Dissenyar la gramàtica d'un llenguatge i utilitzar-la per generar un analitzador sintàctic que verifiqui els errors estructurals del programa font.
 • Conèixer els diferents tipus de codi intermedi i les tècniques que dirigeixen la generació d'aquest tipus de codi.
 • Aprofundir en les tècniques aplicades durant la generació de codi: l'assignació de memòria, el pas de paràmetres i la selecció del conjunt d'instruccions.
 • Aprendre alguns dels procediments que permeten l'optimització del codi generat.
 • Conèixer les eines de construcció de compiladors més habituals en l'entorn de desenvolupament usant Java, com ara JLex i CUP.
Continguts
 • Visió general
 • Anàlisi Lèxica
 • Anàlisi Sintàctica
 • Anàlisi Semàntica
 • Fase de síntesi
Requisits previs

Abans de cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures següents:

 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Autòmats i gramàtiques
 • Estructura de computadors

A més, encara que no és imprescindible, també és molt recomanable haver estudiat l'assignatura de Disseny d'estructures de dades.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Robert Clarisó Viladrosa

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 380,00 €

Matrícula oberta

Fins al 26 de juliol inclòs

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.