Accès obert Vols més informació?

Assignatura de Competència comunicativa per a professionals de les TIC

Els professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a més de tenir un bon coneixement del seu camp, han de saber comunicar-se amb eficiència amb els usuaris i els directius en els seus diversos àmbits d'activitat, per a redactar projectes, presentar informes, elaborar memòries, descriure sistemes, etc.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 15 setembre 2021

En aquesta assignatura, posem a l'abast les eines de què disposa la lingüística per a resoldre els principals problemes que es presenten en la redacció de textos especialitzats de l'àmbit de les TIC. La finalitat de l'assignatura no és aprendre gramàtica, sinó aprofitar els coneixements de la lingüística més útils per a resoldre les dificultats que s'han d'afrontar en la producció dels textos d'especialitat. No s'estudia només l'oració, sinó el text com una unitat, i tot allò que el condiciona: l'objectiu, els destinataris i, en general, les circumstàncies que configuren la situació de comunicació. Es tracta de saber utilitzar la llengua en situacions concretes. L'assignatura s'organitza a l'entorn de tres nuclis temàtics: conceptes bàsics relacionats amb el text, caracterització d'alguns dels textos més significatius de les TIC i tècniques de producció de textos especialitzats.

Objectius i competències

Aquesta assignatura pretén que l'estudiant es familiaritzi amb les principals tècniques de producció de textos especialitzats, basades en l'adequació al context comunicatiu, la coherència en l'organització de la informació (nivell macroestructural) i la cohesió entre les unitats que integren el text (nivell microestructural). Aquestes tècniques només es poden arribar a dominar a partir de la pràctica continuada, el coneixement dels diferents tipus de text i de gèneres, i la reflexió sobre la pròpia experiència. Així doncs, l'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'estudiant assoleixi un nivell bàsic en la competència transversal de la titulació Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional, imprescindible en l'exercici professional de qualsevol titulat TIC.

Per millorar la competència anterior, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

1. Saber que els textos han de complir una sèrie de regles, que es concreten en les propietats textuals, per aconseguir una eficàcia comunicativa.

2. Ser conscient que en la comunicació humana es generen diversos tipus de text i gèneres que s'ajusten a models determinats i es regeixen per unes determinades convencions.

3. Conèixer les característiques essencials dels textos produïts en els estudis de les TIC i en l'exercici de les diverses professions vinculades a aquestes tecnologies.

4. Comprendre els principals mecanismes d'adequació al context que caracteritzen els textos d'especialitat de les TIC: formals, objectius i, generalment, escrits.

5. Entendre que cal agrupar, seleccionar, jerarquitzar i ordenar les idees en una estructura determinada per aconseguir que un text sigui coherent i conèixer com s'organitza la informació en un escrit: els capítols, els apartats i els paràgrafs.

6. Identificar els trets que caracteritzen el lèxic especialitzat: la precisió i l'ús de termes.

7. Saber que l'estil sintàctic cohesionat, l'ús de connectors i la cohesió lèxica constitueixen els principals mecanismes de cohesió dels textos especialitzats.

8. Valorar la importància de la puntuació com un element essencial de l'estructuració i organització del text.

Continguts
 • Competència comunicativa i producció de textos
 • Els textos de les tecnologies de la informació i de la comunicació: caracterització i aspectes d'adequació
 • Tècniques de producció de textos especialitzats I: aspectes de coherència
 • Tècniques de producció de textos especialitzats II: lèxic i aspectes de cohesió
 • Tècniques de producció de textos especialitzats III: puntuació i aspectes formals
 • El procés de producció de textos
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).

També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.

Requisits previs

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d'usuari.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

M. Jesús Marco Galindo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Poden obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 344,00 €

Propera matrícula:
abril 2021

Inici de docència: setembre 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  70.274

  estudiants

  77.956

  graduats

  8.037

  aules obertes

  4.724

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació