Accés obert Vols més informació?

Assignatura de Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional

En els entorns acadèmic i professional la comunicació escrita té una gran importància. Dominar les tècniques d'expressió en aquests contextes forma part de les habilitats que la societat exigeix als estudiants universitaris i futurs professionals, que han de saber redactar de forma adequada i eficaç.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 28 setembre 2022

Redactar un text acadèmic o professional implica desplegar una sèrie d'estratègies comunicatives: estructurar i si cal sintetitzar bé les idees, expressar-se amb claredat i rigor, dominar la terminologia, usar adequadament la tipografia, etc. Però l'alumnat sovint no heu rebut una formació específica en tècniques d'expressió escrita més enllà de la formació general de l'ensenyament secundari.

L'assignatura Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional us ofereix una guia per dominar les estratègies necessàries a fi d'elaborar de manera solvent textos diversos, tant en el camp professional com en l'acadèmic. Posa l'èmfasi en diversos punts relacionats entre si: criteris que regeixen el procés de composició, tipus de textos econòmics i comercials més habituals, selecció i organització de la informació i model de llengua i estil.

És molt important que tingueu en compte que, atès que el català no només és la llengua vehicular de l'assignatura sinó que també forma part dels continguts, els alumnes haureu d'elaborar totes les activitats i les proves d'avaluació final en aquesta llengua. Si algun alumne té alguna necessitat especial en aquest sentit, cal que es posi en contacte amb el consultor en començar el curs.

Objectius i competències
 1. Conèixer les fases del procés de composició dels textos acadèmics i professionals.
 2. Potenciar la capacitat d'anàlisi (destriament i interrelació d'elements clau d'un tema) i síntesi (concreció i resum) en el marc de textos escrits.
 3. Treballar la capacitat d'estructurar i enllaçar les idees en un text.
 4. Desenvolupar les tècniques d'exposició i d'argumentació.
 5. Conèixer els recursos sintàctics i lèxics en llengua catalana.
 6. Conèixer el model de llengua i l'estil dels llenguatges d'especialitat en llengua catalana.
 7. Dominar els aspectes de presentació d'un document: tipografia, citació de fonts, etc.
 8. Treure el màxim profit del material de consulta en línia per resoldre dubtes a l'hora de redactar textos acadèmics i professionals.
Amb l'assoliment d'aquests objectius, s'hi relacionen competències transversals com ara la capacitat d'aprenentatge de conceptes nous, de cerca, gestió i ús de la informació; d'exposició, argumentació i crítica.
 
Continguts
Per assolir els objectius d'aprenentatge que acabem d'esmentar, treballarem diferents continguts que hem estructurat en els tres blocs següents, corresponents a les tres unitats de treball que s'indiquen a l'aula:
 1. La redacció acadèmica: el resum i la citació de les fonts
 2. La redacció professional (I): la correspondència formal i el text de promoció
 3. La redacció professional (II): el text especialitzat (l'informe)
Paral·lelament, i de manera transversal, dins de cada unitat treballarem aspectes directament relacionats amb la correcció gramatical i formal (inadequacions i convencions) que ha de tenir qualsevol text acadèmic o professional, i aprofundirem el nostre coneixement dels recursos electrònics de què disposem avui dia per resoldre problemes de redacció.
 
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

 • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
 • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Roger Canadell Rusiñol

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

 

Descomptes per col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

 

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7'5%.  

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

Descomptes per Comunitat UOC

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de titulació pròpia i oficial de la UOC.

+Consulta la informació del programa 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 339,00 €
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

La UOC en xifres

  95.000

  graduats i graduades

  89%

  estudiants que estudien i treballen

  87%

  tornaria a triar la UOC


Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.